E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení28. 4. 2020

Co řídí zakládání hlíz u bramboru?

 

RNDr. Petra Mašková, Ph.D

(KEBR, PřF UK)

 

Brambory jsou čtvrtou nejvýznamnější plodinou planety a zvýšení jejich výnosu má zásadní ekonomický význam. Šlechtění probíhá již stovky let a i proces založení hlíz je velmi dlouho pod drobnohledem, je tedy ještě co objevovat? Tuberizace, jakožto komplexní morfogenní proces přeměny stolonu v hlízu, vyžaduje správné načasování a je kontrolován spletitou sítí regulačních drah řízených endogenními a environmentálními podmínkami. Podstatnou složkou signalizace je mobilní protein příbuzný florigenu (tuberigen) identifikovaný v roce 2011 a mRNA pro BELL transkripční faktory, jež jsou také transportovány floémem z listů do cílových pletiv. Naše skupina studuje mutanty bramboru se změněným tuberizačním potenciálem (linie spontánně tuberizující, s disbalancí BELL TF) s cílem poodhalit roli floémového toku v působení těchto specifických signálů. Podařilo se nám zjistit, že spontánní tuberizace je alespoň zčásti způsobena změnou v rozdělování asimilátů po rostlině a produkcí tuberigenu v listech, na druhé straně však nekoreluje se silou floémového toku. Výsledky potvrzují spletitost vztahů v regulační síti a vyvolávají řadu dalších otázek týkající se řízení zakládání hlíz, které na vyřešení stále čekají.

.

 

 

Akce dokumentů