E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení5.11.2019

Světelné znečištění
a jeho vliv na biologické hodiny organismů

 

 

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (1),
a s komentáři pro rostliny RNDr. Hana Konrádová, (2)

((1) Katedra fyziologie Přírodovědecké fakulty UK; (2) KEBR PřF UK s komentáři pro rostliny)

 

Cirkadiánní systém, tzv. biologické hodiny, reguluje téměř všechny fyziologické procesy téměř ve všech organismech. Ke své správné funkci potřebuje stálou synchronizaci s 24-hodinovým solárním cyklem, který vnímá jako periodické střídání světla a tmy během dne a noci. Vysoký kontrast mezi dnem a nocí zajišťuje, že behaviorální a fyziologické procesy rytmují v souladu s geofyzikálními cykly a to nejen s rotací Země kolem své osy, ale i s rotací Země kolem Slunce a umožňuje tak adaptaci organismů na sezónní změny v přírodě. Během posledních dvou desetiletí způsobují energeticky úsporné technologie osvětlení plošný přesun ze “žlutých” vysokotlakých sodíkových výbojek na nové “bílé” světelné diody (LED). V důsledku toho se zvyšuje noční světelné znečištění, a v mnoha částech světa je postupně smazáván rozdíl mezi dnem a nocí. Toto antropogenní noční světlo mění přirozené světelné cykly, což ovlivňuje zdraví a aktivitu, i složení populací nočních i denních druhů živočichů a rostlin. V přednášce ukážu, jaké máme povědomí o vlivu nočního světla na fyziologické procesy organismů z laboratorních experimentů, a spolu s dr. Hanou Konrádovou se zamyslíme, jak tyto poznatky souvisí s pozorovanými vlivy světelného znečištění na ekosystémové úrovni.

 

Akce dokumentů