E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Seminář: nositel Nobelovy ceny prof. Tomas Lindahl

Datum konání 16.10.2018

Srdečně vás zveme na seminář nositele Nobelovy ceny za chemii (2015), profesora Tomase Lindahla na téma "Projects on Inherited Autoimmunity and Alternative Life Forms", který se koná 16.října ve 14 hod ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 9.10.2018

Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Ondřej Borovec

Datum konání 2.11.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Ondřeje Borovce v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam".

Publikováno 4.10.2018

Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Juraj Sekereš

Datum konání 5.10.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Juraje Sekereše v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Functional characterization of plant EXO70 exocyst subunit isoforms and their membrane targeting mechanisms".

Publikováno 4.10.2018

Seminář: Ozvěny z vědeckých setkání

Datum konání 9.10.2018

Zúčastněte se s námi semináře, kde nám kolegové z katedry poreferují o zkušenostech z posledních vědeckých setkání.

Publikováno 2.10.2018

Jak zařadit porosty krkonošské tundry?

Změny krajiny a s tím související úbytek vhodných stanovišť pro organismy je jednou z hrozeb pro biodiverzitu. Tundra je díky měnícímu se hospodaření člověka a růstu teploty jedním z ohrožených biotopů a její vegetační pokryv se značně proměňuje. Využití snímků z dálkového průzkumu země je ideální metodou pro analýzu těchto změn. A na to se zaměřili naši kartografové společně s biology a odborníky z Polska a Krkonošského národního parku.

Publikováno 31.8.2018

Světlo jako hybatel tvarové rozmanitosti smrkových jehlic

Jak smrkové jehlice svým tvarem reagují na intenzitu dopadajícího světla? Je v rámci smrkových větviček rozdíl v míře ozáření jednotlivých jehlic? Je velikost jehlic a tvar příčného řezu jehlicemi závislá na jejich orientaci na výhonu? Má ozáření větší vliv na tvar jehlic než koncentrace CO2? Tyto otázky se pokusila, pod vedením prof. Jany Albrechtové, zodpovědět doktorská studentka Zuzana Kubínová z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK ve spolupráci s kolegy z Fyziologického ústavu, Ústavu výzkumu globální změny a Botanického ústavu AV ČR.

Publikováno 31.8.2018

Obhajoby bakalářských prací

Datum konání 7.9.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 30.8.2018

Obhajoby diplomových prací

Datum konání 6.9.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby diplomových prací na Katedře experimentální biologie rostlin.

Publikováno 30.8.2018

Matyáš Fendrych získal ERC Starting grant

Zisk grantové podpory od Evropské výzkumné rady (ERC) je znamením nejvyšší kvality výzkumu. Startovací grant právě získal Matyáš Fendrych z naší katedry. Na Univerzitě Karlově uspěla ještě žádost Ondřeje Pejchy z Matfyzu, podporu získalo celkem šest Čechů. Gratulujeme!

Publikováno 30.7.2018

Členové naší katedry napomohli přečtení genomu sestřenice všech rostlin

V jednom z nejprestižnějších odborných biologických časopisů The Cell vyšel nedávno článek několika desítek vědců z celého světa, na němž se podílel i tým z naší katedry experimentální biologie rostlin. Oznámili v něm přečtení genetické informace – genomu – sladkovodní řasy parožnatky Chara braunii. Tento výsledek výrazně napomůže odhalování evoluce rostlin. Co o tom říká jeden ze členů týmu, Stanislav Vosolsobě?

Publikováno 16.7.2018

Akce dokumentů