E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRežim přístupu zaměstnanců do objektu vnitrobloku UK PřF Horská 3

S platností a účinností od 1.11.2007 je stanoven režim přístupu zaměstnanců UK PřF do objektu vnitrobloku Horská (dále jen vnitroblok) takto:

  1. Vjezd dopravních prostředků zaměstnanců do vnitrobloku je možný přes vjezdovou závoru opatřenou přístupovým čipovým systémem.
  2. Vnitroblok je otevřen od 6.00 do 20.00 hod. a to pouze v pracovních dnech.
  3. Mimo uvedenou dobu je vnitroblok uzamčen a případný vstup oprávněných osob je umožněn pouze vchodovou brankou.
  4. Je výslovně zakázáno provádět ve vnitrobloku jakékoliv opravy nebo provozovat činnosti odporující platným předpisům jak v oblasti silničního provozu, tak i v oblasti požární ochrany, BOZP, ochrany životního prostředí nebo odpadového hospodářství.
  5. Za škody vzniklé na majetku, který zaměstnanci nebo třetí osoby zanechají v areálu vnitrobloku bez dozoru, odpovídají tito zaměstnanci, popř. tyto třetí osoby.
  6. Kapacita areálu vnitrobloku je omezena, po jejím vyčerpání nejsou jiné plochy k dispozici.
  7. Případné poruchy vchodového systému je nutno hlásit na odd. OSBI, Albertov 6.

 

Petr Javůrek
technický pracovník OSBI

Akce dokumentů