E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Režim přístupu zaměstnanců na odstavnou plochu/vnitroblok Horská 3

S platností a účinností od 1.5.2023 je stanoven režim přístupu zaměstnanců PřF UK na odstavnou plochu/vnitroblok Horská takto:

 1. Vjezd dopravních prostředků zaměstnanců na odstavnou plochu/vnitroblok je možný přes vjezdovou závoru opatřenou přístupovým systémem.
 2. Odstavná plocha/vnitroblok je otevřen od 6.00 do 20.00 hod., a to pouze v pracovních dnech.
 3. Mimo uvedenou dobu je odstavná plocha/vnitroblok uzamčena a případný vstup oprávněných osob je umožněn pouze vchodovou brankou.
 4. Je výslovně zakázáno provádět na odstavné ploše/vnitrobloku jakékoliv opravy nebo provozovat činnosti odporující platným předpisům jak v oblasti silničního provozu, tak i v oblasti požární ochrany, BOZP, ochrany životního prostředí nebo odpadového hospodářství.
 5. Za škody vzniklé na majetku, který zaměstnanci nebo třetí osoby zanechají v areálu odstavné plochy/vnitrobloku bez dozoru, odpovídají tito zaměstnanci, popř. tyto třetí osoby.
 6. Kapacita odstavné plochy/vnitrobloku je omezena, po jejím vyčerpání nejsou jiné plochy k dispozici.
 7. Případné poruchy vjezdového/vchodového systému, a další mimořádné události, je nutno hlásit na Provozní oddělení správy budov a investic, Albertov 6:
  - p. Petr Javůrek (+420 605 544 986)
  - vrátnice Albertov 6 (+420 732 866 487)

 
Petr Javůrek
technický pracovník OSBI

Akce dokumentů