E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPracovní úrazy

Upozornění na změny ve vedení dokumentace pracovních úrazů v roce 2015

Dle nařízení vlády č.170/2014 Sb. o způsobu evidence úrazů je každý povinen zapisovat pracovní úrazy a úrazy studentů do nových formulářů „Záznamů úrazů“, „Knihy úrazů“, „Záznamu úrazů studentů“ a „Knihy úrazů studentů“. V nových formulářích se nachází oproti starým formulářům nový údaj, a to číselný kód druhu zranění  a číselný kód zraněné části těla. Tyto číselné kódy se zavádí do používání dle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) z nařízení komise EU č.349/2011. Výše citované formuláře pracovních úrazů a úrazů studentů  v aktuální podobě jsou uveřejněny na webových stránkách fakulty (Děkanát-Správa budov a investic-formuláře) včetně obou druhů číselných kódů. Číselník kódů je uveden v Knize úrazů a v Knize úrazů studentů.

Další podrobné informace podává bezpečnostní technik Ing. Pavel Šimůnek (tel.linka 1167, e-mail: simunep@natur.cuni.cz)

Akce dokumentů