E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGalerie otců zakladatelů geografie

Galerie představuje deset nejvýznamnějších geografů tzv. albertovské školy.

Prohlédněte si naši Galerii otců zakladatelů geografie...

 

Galerie otců zakladatelů geografie je stálou expozicí obrazů umístěných v prostorách Knihovny geografie. Vznikla v rámci rekonstrukce knihovny (2005) a byla slavnostně odhalena dne 23. 3. 2006 u příležitosti 150. výročí založení  oboru geografie na Univerzitě Karlově.  Autorkou portrétů je akademická malířka Zdenka Landová. Galerie představuje deset nejvýznamnějších geografů tzv. albertovské školy.

 

1. Václav Švambera 

     

2. Jan Křtitel   Palacký

3. Viktor Daneš

4. Viktor      Dvorský

5. Václav        Dědina

6. Josef      Kunský

7. Bedřich    Šalamon

8. Karel Kuchař

9. Julie Moschelesová

10. Jaromír    Korčák

 

plánek umístění jednotlivých obrazů ve studovnách Knihovny geografie

 

 

Fotografie z odhalení Galerie otců zakladatelů geografie.

(zdroj - archiv Knihovny geografie PřF UK)

 

U příležitosti odhalení Galerie otců zakladatelů geografie promlouvá rektor Univerzity Karlovy - Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

 

 

 

Ze slavnostního odhalení nové Galerie otců zakladatelů geografie.

 

 

 

Zde si můžete prohlédnout složení Geografického ústavu Karlovy univerzity v Praze - v roce 1966.

(Z první řady zleva: V. Häufler, J. Korčák, O. Vrána, K. Kuchař, J. Kunský, J. Dosedla, V. Kolář, Z. Pavlík, J. Brinke, V. Král,  V. Letošník,  L. Mucha, V. Gardavský, L. Krajíček, M. Hampl, V. Pudík, J. Přibyl, J. Votýpka, Z. Murdych, M. Crkvová, H. Landová, M. Dvořáková, J. Nápravníková, H. Jonáková, E. Hochmanová.)

zdroj:
HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967: Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1967, s. XVIII.

Akce dokumentů