E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAUC Geographica

Odborný časopis AUC Geographica vychází od roku 1966 a z tématického hlediska zahrnuje široké spektrum dílčích specializací geografie, především fyzickou geografii, geoekologii, regionální, sociální, politickou a ekonomickou geografii a regionální rozvoj, kartografii a geoinformatiku, demografii a geodemografii.

Články na uvedená témata najdete v každém čísle AUC Geographica. Současně jsou čtenářům k dispozici PDF verze na nových stránkách časopisu, a to od roku 2008. AUC Geographica vychází pravidelně dvakrát ročně. Je registrován v databázi SCOPUS a další změny se plánují. O všem budou čtenáři průběžně informováni na stránkách časopisu.

Externí URL: https://karolinum.cz/casopis/auc-geographica

 

Předplatné AUC Geographica

PŘEDPLATNÉ za číslo pro zahraničí:  20,- EUR (s VAT), 22,-EUR (bez VAT)
PŘEDPLATNÉ za číslo pro Česko: 200,-Kč (s DPH),  230,-Kč (neplátci DPH)

S objednávkou uveďte přesnou dodací a fakturační adresu, adresu banky, IBAN a jste-li plátci DPH nebo nikoliv.

Platba: DPH 10 % je ZAHRNUTO. Poštovné je zahrnuto v ceně.

Časopis si můžete objednat v Knihovně geografie.

Kontakt: knihgeog@natur.cuni.cz, eva.novotna@natur.cuni.cz

 

Starší ročníky jsou k dispozici omezeně

Novější ročníky k dodání

(1.-30.) - Acta Universitatis Carolinae Geographica (tištěná)

(31,...41,...46, 47...) - Acta Universitatis Carolinae Geographica (tištěná)

Adresa redakce:
AUC Geographica
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic

Adresa pro předplatné:
Acta Universitatis Carolinae Geographica - předplatné
Knihovna geografie PřF UK
VAT CZ00216208
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic

Účet Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko

 

(Publikační činnost->AUC Geographica)

Banka Komerční banka, Praha; CZ
IBAN CZ76 0100 0000 0000 3853 3021
SWIFT Kód KOMBCZPP  

Akce dokumentů