E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní informace


Celkový počet svazků: 105 000

Roční přírůstek: 2 500

Druhy dokumentů: monografie, statistické ročenky, slovníky, skripta, učebnice, kartografické materiály, časopisy, vysokoškolské kvalifikační práce, elektronické zdroje.

Časopisy odebírané v běžném roce: 182 titulů

Tematický profil fondu: fyzická geografie, geoekologie, kartografie, geoinformatika, demografie a geodemografie, sociální geografie, regionální geografie ČR a zahraničních zemí, didaktika geografie, životní prostředí.

Knihovní SW: Alma (Ex libris)
– v databázi přes 45 500 záznamů, 82 600 knihovních jednotek

Informační aparát: UKAŽ Discovery, jmenný a předmětový lístkový katalog monografií.

Služby: výpůjční, MVS, MMVS, referenční, konzultační, doplňkové, výměna a prodej časopisu Acta Universitatis Carolinae - Geographica, přístup k elektronickým databázím, on-line rezervace, prolongace v SW Alma, půjčování výstav.

Elektronické oborové databáze: Web of Science, GeoRef, Geobase, EZB, GEOBIBLINE

Technické vybavení: 12 PC pro čtenáře, xerox (1 Kč/A4), skener, WiFi síť, možnost připojení notebooku.

Pravidelné odborné výstavy: v chodbě u knihovny – vstup volný

Přístup: bezbariérový – výtah do 2. patra

Šatny na chodbě: mincovní systém na Kč 5,–
- chráněno kamerovým systémem

Spojení: tramvaj č. 14, 18 a 24 z metra B (Karlovo náměstí), č. 7 z metra B (Anděl) - do zastávky Albertov

Parkování: před budovou

Knihovna je veřejně přístupná s přednostním právem pro studenty, zaměstnance a pedagogy fakulty.

Akce dokumentů