E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýpůjčky

Čtenářský průkaz
Informace o čtenářském průkazu potřebném pro uživatele Knihovny geografie.
Výpůjční řád (UK)
Aktuální Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy
Výpůjční řád (PřF UK)
Aktuální Výpůjční řád knihoven PřF UK
Výpůjční lhůty
Jednotná matice s výpůjčními lhůtami pro jednotlivé typy čtenářů a výpůjček - odkaz ke stažení tabulky v .xls formátu.
Jednotná registrace
Jak se zaregistrovat do knihoven UK?
Meziknihovní výpůjční služby
Ceník
Ceník poplatků a služeb v rámci Knihovny geografie.
Bezhotovostní platby pokut
Pokud u sebe zrovna nemáte hotovost, můžete případnou pokutu uhradit i převodem na bankovní účet knihovny.

Akce dokumentů