E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická bibliografie ČR online

GEOBIBLINE, nebo-li Geografická bibliografie ČR online (projekt MK ČR DC08P02OUK001), začala vznikat na základě vyhlášení programu Ministerstva kultury nazvaného "Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů".

Nápad vytvořit geografickou bibliografickou databázi mapující oborovou tvorbu 20. a 21. století se zrodil na půdě Knihovny geografie  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze již v roce 2007. V témže roce byli také osloveni potenciální partneři projektu. Institucionální základnu projektu pak tvoří instituce, které se přihlásily ke spolupráci: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně spolu s knihovnou Přírodovědecké fakulty MU.

Původním záměrem bylo vytvoření bibliografické databáze geografických bohemik 20. a 21. století. Časový záběr rozšířen až k počátkům knihtisku (1450-) a k bibliografickým záznamům navíc začaly být připojovány plné texty či zdigitalizované mapy s možností zoomu.

Katalog Geografické bibliografie ČR online.

Geografická bibliografie ČR online česky.

Geografická bibliografie ČR online in English.

 

Akce dokumentů