E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační činnost knihovny

Přehled publikační činnosti Knihovny geografie PřF UK

2024

NOVOTNÁ, Eva. IL PORTO DI MALTA :  Map by Nicolò Nelli from 1565. In: FARRUGIA, Charles J.. Custos Divitiarum : Festschrift in honour of Joseph Schiro. 1. Valleta: Midsea Books, 2024, s. 431-444. ISBN 978-99932-7-988-4

2023

NOVOTNÁ, Eva. Rukopisné kopie Velké a Střední mapy Čech podle Jana Kryštofa Müllera. In: SEMOTANOVÁ, Eva - CAJTHAML, Jiří - MOČIČKOVÁ, Jitka. Jan Kryštof Müller: barokní kartograf. 1. vydání. Praha: Academia, 2023, s. 137-155. ISBN 978-80-200-3417-5

NOVOTNÁ, Eva. Výstava Země Františka Josefa: 150 let od objevení. Zpravodaj České  kartografické společnosti, září 2023, číslo 3, strany 20-21. ISSN: 2571-4716. Dostupné z: https://www.cartography.cz/zpravodaj-cks/

NOVOTNÁ, Eva. Nové kartografické památky zapsány do Rejstříku Paměť světa UNESCO. Zpravodaj České kartografické společnosti, září 2023, číslo 3, strany 21-22. ISSN: 2571-4716. Dostupné z: https://www.cartography.cz/zpravodaj-cks/

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl and Son: Lithographic plates. Globe Studies: The journal of the International Coronelli Society. 2023, 67 (březen), 116-133. ISSN 1684-7091

ŠTEFANOVÁ, Eva, NOVOTNÁ, Eva a Miroslav ČÁBELKA. 2023. Digitization, Visualization and Accessibility of Globe Virtual Collection: Case Study Jüttner’s Globe. ISPRS International Journal of Geo-Information. 12(3):122. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/ijgi12030122

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl und Sohn: Lithografische Druckplatten. Der Globusfreund: Wissenschaftliche Zeitschrift für Globenkunde. 2023, 67 (únor), 118-136. ISSN 0436-0664

Konference, workshopy, výstavy, přednášky, postery a další výstupy

NOVOTNÁ, Eva. Nový a přesný popis Království českého Pavla Aretina (rozhovor). Český rozhlas - Sever, pořad Planetárium, 13.3.2023 [cit. 2023-03-27]. Dostupné z https://sever.rozhlas.cz/aretinova-mapa-cech-v-bojich-tricetilete-valky-a-staroveky-oltar-od-italske-8948814

2022

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav a Josef PATÁK. 2022. Aretin's Map of the Bohemian Kingdom. Praha: Karolinum. Monumenta Cartographica Bohemiae. 248 p. ISBN 978-80-246-5153-8

NOVOTNÁ, Eva. Stavební a demografický rozvoj pražských předměstí v díle Alfreda Hurtiga. Urbanismus a územní rozvoj. 2022, 25(5), 8-21. ISSN 1212-0855. Dostupné z: https://www.uur.cz/casopis-uaur/cisla-casopisu-journal-issues/2022/

NOVOTNÁ, Eva a Michal ŠRUBAŘ. Odešel Tomáš Grim. Informace České geografické společnosti. 2022, 41(1), 63-65. ISSN 1213-1075. Dostupné z https://geography.cz/wp-content/uploads/2022/04/icgs012022_lide.pdf

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Citování kartografických dokumentů dle normy ISO 690. Knihovna Plus. 2022, 2022(1), ISSN 1801-5948. [cit. 2022-09-12]. Dostupné z https://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2022-1/historie-a-soucasnost/citovani-kartografickych-dokumentu-dle-normy-iso-690.

2021

KOLLEN, Christine - SHAWA, Tsering Wangyal - LARSGAARD, Mary - NOVOTNÁ, Eva - MUSILOVÁ, Martina - ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela - JŮNOVÁ, Sabina. Citování kartografických dokumentů: chicagský styl a ISO 690. První české vydání. Praha: Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Národní knihovna České republiky, 2021. 51 stran.  ISBN 978-80-7050-744-5.

(České vydání z anglického originálu Cartographic citations: a style guide připravily Eva Novotná, Martina Musilová, Michaela Alijonov Hametová a Sabina Jůnová. Obsah příručky k nahlédnutí ZDE.)

Recenze zde.

NOVOTNÁ, Eva. Aretinova mapa "zimního království" v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 20. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2021, 104, s. 46-52. ISBN 978-80-7037-330-9. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva - VYDLÁKOVÁ, Alena. Sídla na mapě Mikuláše Klaudyána a jejích tištěných odvozeninách. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 20. Praha: Národní technické muzeum, 2021, 104, s. 14-28. ISBN 978-80-7037-330-9. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Database of digitized map collections of the Czech Republic. e - Perimetron [online]. 2021, 16(2), 72-77. ISSN 1790-3769.

NOVOTNÁ, Eva. Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii: s příklady z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kartografické listy / Cartographic letters, 2021, 29 (2), 33-59. [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL29/4.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století. Informace České geografické společnosti. 2021, 40(1), 32-34. ISSN 1213-1075.

Dizertace

NOVOTNÁ, Eva. Kartografické kulturní dědictví. [=Cartographic cultural heritage]. Dizertační práce (Ph.D.)--Univerzita Karlova. Filosofická fakulta, 31. 5. 2021. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/126000

Konference, workshopy, výstavy, přednášky, postery a další výstupy

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Citování (nejen digitálních) kartografických dokumentů. In: 22. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021, Praha, 30.11. - 1.12.2021  [cit. 2021-12-06]. Dostupné též z: https://www.skipcr.cz/sites/default/files/documents/2021-12/11_Alijonov_Hametova_2021.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Rukopisné kopie velké a střední mapy Českého království podle Jana Kryštofa Müllera v Mapové sbírce PřF UK. přednáška. on-line, 2021.

NOVOTNÁ, Eva. Treasure or trouble? or digitized Czech map collections. přednáška. Bělehrad, 2021.

2020

NOVOTNÁ, Eva - MARCÍNOVÁ, Jana - FENCLOVÁ, Lada - DOBROVOLNÁ, Markéta - KLÍVAROVÁ, Kateřina - KLOUDOVÁ, Magdalena - BÁRTA PRAŽÁK, Tomáš. Soupis vedut vzniklých do roku 1850 : Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 1 vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2020. V, 1. 815 s. ISBN 978-80-7616-068-2.

 - recenze na knihu:

 - - BUŘILOVÁ, Marcela. Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek V/1, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Bulletin SKIP [online]. 2021, roč. 30, č. 2 [cit. 2022-05-12]. ISSN 1213-5828. Dostupné zde

 

NOVOTNÁ, Eva - TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka - ČÁBELKA, Miroslav - PATÁK, Josef. Aretinova mapa Českého království. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020 (vyšlo 2021). Monumenta Cartographica Bohemiae. 241 s. ISBN 978-80-246-4797-5.

 - recenze na knihu:

  - - MUNZAR, Zdeněk. Aretinova mapa Českého království. Historie a vojenství, 2021, roč. 70, č. 3, s. 149-150.

  - - DUFKA, Jiří. Nejstarší kartografická zobrazení Čech, Moravy a Slezska. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy, 2021, č. 4, s. 50-51. Dostupné zde.

  - - STACHOŇ, Zdeněk. Aretinova mapa Českého království. Zpravodaj České kartografické společnosti, září 2021, číslo 3, s. 13. ISSN 2571-4716. Dostupné zde.

  - - STACHOŇ, Zdeněk. Novotná, E., Tröglová Sejtková, M., Čábelka, M., Paták, J.: Aretinova mapa Českého království. Karolinum, Praha 2021, 241 s. ISBN 978−80-246–4797-5. Informace ČGS, 2022, roč. 41, č. 1, s. 40-41. Dostupné zde.

 

NOVOTNÁ, Eva. Kreibichovy kopie Klaudyánova ilustrovaného jednolistu s mapou. In: CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Alena. Kráčel krajem poutník : Pocta Janu Sobotkovi. 1 vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2020, s. 70-89. ISBN 978-80-7050-728-5.

NOVOTNÁ, Eva. Knihovna geografie. In: 100 let Přírodovědecké fakulty UK. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 156. ISBN 978-80-7444-077-9.

NOVOTNÁ, Eva – SMOLOVÁ, Martina. Jan Auerhan, právník, docent antropogeografie a demograf. Zálesí. 2020, 57(10), 19, [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: http://infohumpolec.cz/files/1/files/dokumenty/zalesi/rijen.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Prof. PhDr. Stanislav Nikolau, zakladatel české didaktiky geografie. Zálesí. 2020, 57(11), 20-21, [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: http://infohumpolec.cz/files/1/files/dokumenty/zalesi/listopad.pdf   

Publikační činnost o Knihovně geografie

VONDRÁKOVÁ, Alena. Rozhovor s ředitelkou Mapové sbírky UK. Zpravodaj České kartografické společnosti. Prosinec 2020, číslo 4, s. 3-4, [cit. 2021-11-09]. ISSN 2571-4716 Dostupné z: https://www.cartography.cz/nove-cislo-zpravodaje-cks-4-2020/

2019

ALIJONOV  Hametová, Michaela - Eva NOVOTNÁ. Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL. In: ProInflow. 2019, roč. 11, č. 1, s. 34-56. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-4

NOVOTNÁ, Eva. Nový a přesný popis Království českého. In: Vesmír [online]. 2019, roč. 98, č. 7-8, ISSN 1214-4029. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/novy-a-presny-popis-kralovstvi.html

NOVOTNÁ, Eva - ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Jan Felkl a syn : továrna na pomůcky učebné v Roztokách u Prahy. In: ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. In: Středočeský vlastivědný sborník. 1 vyd. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2019, s. 200-208. Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 37. ISBN 978-80-88336-01-3. ISSN 0862-2043.

NOVOTNÁ, Eva. 75 let RNDr. Ivana Kupčíka. In: Informace České geografické společnosti. 2019, roč. 38, č. 1, s. 75-76. ISSN 1213-1075. Dostupné z: https://geography.cz/wp-content/uploads/2019/04/icgs012019_lide.pdf

NOVOTNÁ, Eva ...et al. Database of digitized map collections of the Czech Republic. In: BOUTOURA, Chrysoula - TSORLINI, Angeliki - LIVIERATOS, Evangelos. Proceedings 14th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 1 vyd. Soluň: Aristotle University of Thessaloniki, 2019, s. 89-94. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva. Digitizing of Map collection of Faculty of Science in Charles University, Prague. In: MILORADOVIĆ, Maša - VUKIĆEVIĆ, Dejan. ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И КАО ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА. 1 vyd. Bělehrad: National Library of Serbia, 2019, s. 675-684. ISBN 978-86-7035-436-4.

Konference, workshopy, výstavy, přednášky, postery a další výstupy

BAYER, Tomáš - ČÁBELKA, Miroslav - NOVOTNÁ, Eva - LYSÁK, Jakub - POTŮČKOVÁ, Markéta - KREJČÍ, Jiří - JANATA, Tomáš - CAJTHAML, Jiří - ZIMOVÁ, Růžena - ŠTEFANOVÁ, Eva. 23. kartografická konference. konference. Kutná Hora, 2019.

NOVOTNÁ, Eva - BAYER, Tomáš - ČÁBELKA, Miroslav. Digitalizace a kartografické zpracování starých map a glóbů. workshop. Kutná hora, 2019.

NOVOTNÁ, Eva - ČÁBELKA, Miroslav - PATÁK, Josef - SEMOTANOVÁ, Eva. Kartografická výročí 2019 : Aretinova mapa Českého království z roku 1619. workshop. Brno, 2019.

ČÁBELKA, Miroslav - ŠTEFANOVÁ, Eva - NOVOTNÁ, Eva - KUPKOVÁ, Lucie - POTŮČKOVÁ, Markéta - LYSÁK, Jakub - BRŮHA, Lukáš - LAŠTOVIČKA, Josef - ŠTYCH, Přemysl - DASTYCHOVÁ, Vendula - KOWALSKI, Michal - KRYSHENYK, Pavlo - KUNCL, David - ONDŘEJ, Lagner - MACEŠKA, David - MAREK, Robert - MĚCHUROVÁ, Kristýna - PALATÝ, Tomáš - TOMKOVÁ, Michaela - KADEŘÁBKOVÁ, Tereza. Výstava 3D modelů. výstava bez kritického katalogu. Praha, 2019.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizace starých map, atlasů a glóbů v Mapové sbírce PřF UK. přednáška. Kutná hora, 2019.

NOVOTNÁ, Eva - DOBROVOLNÁ, Markéta. Portál Mapova sbirka.cz. poster. Kutná hora, 2019.

Publikační činnost o Knihovně geografie

MACH, Petr. Výstava Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou se konala na Albertově. Geodetický a kartografický obzor [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2019, 65/107(10), 250-251 [cit. 2021-11-09]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/cs/o-casopise/

2018

NOVOTNÁ, Eva, ed. Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518 = Nicolaus Claudianus: the first map of Bohemia 1518 [kartografický dokument]. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka, 2018. 7 map. Monumenta cartographica Bohemiae. ISBN 978-80-7444-060-1.

NOVOTNÁ, Eva. 1518: Mikulas Klaudyan's first map of the Kingdom of Bohemia. In: BOUTOURA, Chrysoula - TSORLINI, Angeliki. The Digital Proceedings 13th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 1 vyd. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Laboratory of Cartography & Geographical Analysis, 2018, 13, s. 238-245. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva. První mapa Čech vznikla před 500 lety. Vesmír. 2018, 97(7-8), 434-437. ISSN 0042-4544.

NOVOTNÁ, Eva. Obraz Zeměkoule od firmy Jan Felkl a syn v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 19. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2018, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 228, s. 103-110. ISBN 978-80-7037-310-1. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Camociovy mapy jsou součástí rejstříku UNESCO Paměť světa. Bulletin SKIP. 2018, 27(2), ISSN 1213-5828.

NOVOTNÁ, Eva. Crigingerovy mapy Čech v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 19. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2018, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 228, s. 18-29. ISBN 978-80-7037-310-1. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Šifra mistra Klaudyána : výstava Mikuláš Klaudyán : první mapa Čech 1518. Zeměměřič. 2018, 25(5-6), 12-13. ISSN 1211-488X.

NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2018, 70(3), 110-112. ISSN 0011-2321.

FENCLOVÁ, Lada. Webový portál věnovaný kartografovi Jaromíru Jankovi. In: Z dějin geodézie a kartografie 19. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2018, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 228, s. 134-137. ISBN 978-80-7037-310-1. ISSN 0232-0916.

Konference, workshopy, výstavy, přednášky, postery a další výstupy

NOVOTNÁ, Eva. Mikuláš Klaudyán : první mapa Čech 1518. výstava bez kritického katalogu. Praha, 2018.

NOVOTNÁ, Eva. Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii : s příklady z Mapové sbírky PřF UK. přednáška. Litoměřice, 2018.

NOVOTNÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Marika - KAVANOVÁ, Olga - KLÍVAROVÁ, Kateřina - ŠIMÁNOVÁ, Blanka Marie. Výroční zpráva 2017 : Knihovna geografie PřF UK.  Praha, 2018. ISBN 978-80-7444-063-2.

2017

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn, továrna na glóby = Jan Felkl & Son, a globe-making factory. Překlad Lucie Lukavská. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, 2017. 183 stran. ISBN 978-80-7444-053-3. (Recenze Antonína Švejdy in: Knihovna – knihovnická revue. 2018, 29(1), 85–86.)

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE : Geografická bibliografie ČR on-line. In: HOLANOVÁ, Markéta Ř. České oborové bibliografie. 1 vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2017, Bibliographica, 2, s. 180-197. ISBN 978-80-88069-46-1.

NOVOTNÁ, Eva. Czech portals for visualisation of Cartographic culture heritage. In: EVANGELOS, Livieratos. Proceedings 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 1 vyd. Thessaloniki: The Laboratory of Cartography & Geographical Analysis, Aristotle University of Thessaloniki, 2017, s. 196-203. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl a syn, továrna na glóby. In: Přírodovědci.cz. 2017, roč. 6, č. 5, s. 6. ISSN 1805-5591. 

NOVOTNÁ, Eva - URIK, Jaroslav. Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Geodetický a kartografický obzor. 2017, 63/105(6), 109-114, [cit. 2021-11-09]. ISSN 0016-7096. Dostupné též z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/06/gako_2017_06.pdf

NOVOTNÁ, Eva - MÜLLEROVÁ, Monika - KAŠPAROVÁ, Petra - ŠONKOVÁ, Alena - HARAŠTOVÁ, Simona - SMEJKALOVÁ, Blanka. Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice. Knihovna - knihovnická revue. 2017, 28(1), 20-44, [cit. 2021-11-09]. ISSN 1801-3252. Dostupné také z: https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2017-1/novotna.pdf

NOVOTNÁ, Eva - MÜLLEROVÁ, Monika - KAŠPAROVÁ, Petra - ŠONKOVÁ, Alena - HARAŠTOVÁ, Simona - SMEJKALOVÁ, Blanka. Online availability of selected czech digitized map collections in the Czech republic. Knihovna: knihovnická revue. 2017, 28(1), 28, [cit. 2021-11-09]. ISSN 1802-8772. Dostupné také z: https://knihovnarevue-en.nkp.cz/archives/2017-1/reviewed-articles/online-availability-of-selected-czech-digitized-map-collections-in-the-czech-republic

KAVANOVÁ, Olga. Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. 2017, 17(6), [cit. 2021-11-09]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/nove-geograficke-rozhrani-maprank-search-v-geograficke-databazi-geobibline

Konference, workshopy, výstavy, přednášky, postery a další výstupy

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl a syn : továrna na glóby. výstava bez kritického katalogu. Praha, 2017.  Dostupné také z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/jan-felkl-syn-tovarna-na-globy. Jednotlivé plakáty zde.

ČÁBELKA, Miroslav - NOVOTNÁ, Eva - JAKL, Michal. Databáze digitalizovaných mapových sbírek. popularizující internetová prezentace. [S.l.], 2017.

NOVOTNÁ, Eva, Antonín ŚVEJDA a Lea PARKANOVÁ. Glóby, dávná chlouba českého řemesla. In: Leonardo [online]. Praha: Český rozhlas Plus,  11. 5. 2017 14:35 [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3857545

NOVOTNÁ, Eva a Lada KOLOVRATOVÁ. Výroba nejlepších glóbů na světě. In: Studio 6 [online]. Praha: Česká televize,  4. 5. 2017 [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010100504/video/541554

NOVOTNÁ, Eva - KAVANOVÁ, Olga - KLÍVAROVÁ, Kateřina - KOVÁČOVÁ, Marika - ŠIMÁNOVÁ, Blanka Marie. Výroční zpráva 2016 : Knihovna geografie PřF UK. Praha, 2017. ISBN 978-80-7444-051-9.

NOVOTNÁ, Eva - HYNDRÁKOVÁ, Markéta - FENCLOVÁ, Lada. Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK : 2016. Praha, 2017. ISBN 978-80-7444-054-0.

Publikační činnost o Knihovně geografie

VOTRUBA, Viktor. Roztocký podnik býval špičkou ve výrobě glóbusů. Mladá fronta DNES. Praha : MAFRA, 22.9.2017, rubrika Střední Čechy, s. 14, [cit. 2021-11-09]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/aktuality/roztocky-podnik-byval-spickou-ve-vyrobe-globusu-mf-dnes-22-9-2017-rubrika-stredni-cechy-strana-14

HRUŠKA, Libor. Glóbus z Roztok u Prahy do každého zeměpisného kabinetu! In: Metro.cz [online]. 18.3.2019 9:31, [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: https://www.metro.cz/globus-z-roztok-u-prahy-do-kazdeho-zemepisneho-kabinetu-p2z-/region.aspx?c=A190317_181801_metro-region_jsk

Výstava glóbů na Přírodovědecké fakultě v Praze. In: Lidové noviny. Praha : MAFRA, 17.5.2017. rubrika Medicína & věda, s. 16. ISSN 0862-5921.

J. Felkl & syn, továrna na glóby. In: Revue 50plus. Praha : Altera Media, 2017. Roč. 13, s. 38. ISSN 1802-6249.

WARNER, Alice. Exhibition of Globes and History of Their Making. In: iForum : Charles University Online Magazine [online]. 2017 [cit. 2018-02-21]. ISSN 1214-5726. Dostupné z: https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-634.html

2016

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka a CHRÁST, Josef. Poklady Mapové sbírky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 117 stran. ISBN 978-80-246-3537-8.

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení jako záchrana paměti : maltsko-česká putovní výstava Siege maps : keeping memory safe. Zeměměřič. 2016, 23(6), 18-20. ISSN 1211-488X.

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. e - Perimetron [online]. 2016, 11(4), 150-159, [cit. 2021-11-09]. ISSN 1790-3769. Dostupné také z: http://www.e-perimetron.org/Vol_11_4/Novotna.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: LIVIERATOS, Evangelos. Digital Approaches to Cartographic Heritage Conference Proceedings 2016. 1 vyd. Thessaloniki: International Cartographic Association, 2016, s. 114-123. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: HOREJŠOVÁ, Martina. Knihovny současnosti 2016. 1 vyd. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2016, s. 94-118, [cit. 2021-11-09]. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/30/88/53/knihovny_soucasnosti_2016.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výročí geografa Václava Švambery. Přírodovědci.cz. 2016, 5(1), 7-7. ISSN 1805-5591.

NOVOTNÁ, Eva. Profesor Václav Švambera a životní prostředí. Ochrana přírody. 2016, 71(2), IX-X. ISSN 1210-258X.

NOVOTNÁ, Eva. Limnologické mapy prof. Václava Švambery. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 18. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2016, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 225, s. 73-79. ISBN 978-80-7037-262-3. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Orteliova biblická mapa Putování a život patriarchy Abraháma. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 18. 1 vyd. Praha: NTM, 2016, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 225, s. 7-12. ISBN 978-80-7037-262-3. ISSN 0139-9810.

NOVOTNÁ, Eva. Bloody borders. Forum. 2016, 2016(1), 46-47. ISSN 1211-1732.

FENCLOVÁ, Lada. Nový web doc. Ludvíka Muchy. Ikaros. 2016, 20(1), ISSN 1212-5075.

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Portál Mapovasbirka.cz zpřístupňuje unikátní kartografické dědictví. Knihovna plus. 2016, 2016(Mimořádné 2016), ISSN 1801-5948.

Konference, workshopy, výstavy, přednášky, postery a další výstupy

NOVOTNÁ, Eva. V zastoupení FENCLOVÁ, Lada. Johann C. Criginger a jeho mapa Čech. Přednáška v Jáchymově dne 16. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. V zastoupení HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Cartographic culture heritage is belongs to UNESCO. In: 11th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. Prezentace na konferenci. Riga, 20.-22. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovny současnosti. Prezentace na konferenci. Olomouc, 6. - 8. 9. 2016. 

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizace a archivace (nejen) starých map na Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy. In: Staré mapy v současnosti. Prezentace na semináři. Zlín, 4. 10. 2016. Dostupné také z  https://www.kr-zlinsky.cz/seminar-stare-mapy-v-soucasnosti-aktuality-13494.html.

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR on-line. Prezentace na Semináři oborových bibliografií. Praha, 19. 10. 2016. Dostupné také z http://www.slideshare.net/UISKFFUK/eva-novotn-geografick-bibliografie-r-online.

SCICLUNA, Bernadine - NOVOTNÁ, Eva - FENCLOVÁ, Lada. Siege Maps : keeping Memory Safe. výstava bez kritického katalogu. Praha, 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení v maltské Valletě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/mapy-oblezeni-v-maltske-vallete

NOVOTNÁ, Eva. Výstava na Maltě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/copy_of_vystava-na-malte

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever,  6. 2. 2016 18:05 [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3562407

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Geograf Václav Švambera: znalec Konga. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever, 30. 1. 2016 18:10 [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3557388

NOVOTNÁ, Eva. Důstojná oslava výročí: akce Čteme profesora Švamberu. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/dustojna-oslava-vyroci-akce-cteme-profesora-svamberu

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2021-11-09]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu-nejdelsi-cteni-z-dila-profesora-vaclava-svambery

Audio záznam z akce Čteme profesora Švamberu zde, tisková zpráva zde

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Glóby Mapové sbírky Univerzity Karlovy. poster. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha 6, Thákurova 7, 166 29, 2016.

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Portál Mapovasbirka.cz. poster. Vysoká škola ekonomická, náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov, 120 00, 2016.

FLAŠAROVÁ, Kristýna - NOVOTNÁ, Eva. Geobibline : Geografická bibliografie ČR online. poster. [S.l.], 2016.

NOVOTNÁ, Eva a Tereza Rzymanová (ed.). Výroční zpráva 2015: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

NOVOTNÁ, Eva - FENCLOVÁ, Lada - HYNDRÁKOVÁ, Markéta - NĚMEČKOVÁ, Jana - KAVANOVÁ, Olga - CHRÁST, Josef. Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK : 2015.  Praha, 2016. ISBN 978-80-7444-045-8.

 

Publikační činnost 2015-2012

 

Výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • rok 2011

 

Výroční zpráva za rok 2010

 

 

Výroční zpráva za rok 2008

 

Výroční zpráva za rok 2007

 

 

 

Archiv publikační činnosti Knihovny geografie

NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR on-line: GEOBIBLINE. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2011, 151 s. ISBN 978-80-7080-773-6.

Albertov 1989 : 20. výročí sametové revoluce : katalog výstavy 17.11. 2009 - 10.1. 2010 / Eva Novotná ; spoluautoři textů: Jaroslav Cuhra, Marie Novotná; grafik: Jitka Arazimová. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2009. -- 62 s. : il. ISBN 978-80-86561-39-4 (brož.)

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

NOVOTNÁ, Eva. Informační podpora geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009, 268 s. ISBN 978-80-86561-42-4.                                                                                                                  Recenze zde.

Polární rok : Arktida - Vysoké Sudety - Antarktida : katalog výstavy / edit. Eva Novotná. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2008. 96 s. : il., mapa. ISBN 978-80-86561-78-3 (brož.)

Polární rok

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé : k 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy : katalog výstavy / [sestavila Eva Novotná]. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 48 s., 4 obr. příl. : il. ISBN 80-86561-98-4 (brož.)

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

150 let geografie na Univerzitě Karlově : katalog výstavy : Praha, Albertov 23.10.2006-31.12.2006 / [sestavila Eva Novotná]. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 85 s., [4] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 21 cm. ISBN 80-86561-95-X (brož.)

150 let Geografie na UK v Praze

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů