E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační činnost knihovny 2015-2012

2015

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros [online]. 2015, roč. 19, č. 5 [cit. 2015-06-08]. urn:nbn:cz:ik-17510. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17510

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Webinar GEOBIBLINE [online]. Praha: Knihovna geografie, 12. 8. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=B3Mfxku_xuw

NOVOTNÁ, Eva a  Petra KÖPPLOVÁ. Dobrá mapa by při stavbě Blanky ušetřila miliony. Forum. 2015, č. 30. strana 10-11. ISSN 1214-5726. 

NOVOTNÁ, Eva. Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. In: 10th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Corfu, 27-29 May 2015 [CD-ROM]. Corfu: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2015. Nestránkováno.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. Knihovny současnosti. 2015, roč. 23, č. 1, s. 168-181. ISSN 1805-6970. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/dokumenty/knihovny_soucasnosti_2015.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Václav Švambera: profesor Univerzity Karlovy : katalog výstavy 9. 12. 2015 - 29. 2. 2016. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. 83 stran. ISBN 978-80-7444-039-7.

NOVOTNÁ, Eva. Václav Švambera: profesor Univerzity Karlovy: výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2015. 20 plakátů.

NOVOTNÁ, Eva a Helena ŠIMÁNOVÁ (ed.). Výroční zpráva 2014: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2015/svambera-profesor-150.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. 2015-12-08 [cit. 2016-01-20]. Geobusiness.  Dostupné z: http://www.geobusiness.cz/index10.php?id=4797

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. Praha: Zeměměřič, 2015 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=4797

Publikační činnost o knihovně či výstavách

DROZDÍK, Jiří. Knihovna ukáže Poklady mapové sbírky. Sokolovský deník.cz [online]. 2015 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://sokolovsky.denik.cz/kultura_region/knihovna-ukaze-poklady-mapove-sbirky-20150107.html

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH. Poklady Mapové sbírky [online]. Louny: Oblastní muzeum [2015] [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.muzeumlouny.cz/poklady-mapove-sbirky-3301

PLACHÝ, Zdeněk. V Lounech začíná nová výstava, k vidění jsou staré mapy a atlasy. Žatecký a lounský deník.cz [online]. 2015-02-10 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://zatecky.denik.cz/kultura_region/vystava_louny_mapy_20150210.html

PLAZÍK, ST. Vernisáž k výročí peruckého rodáka [online]. Peruc.cz. 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www.eperuc.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3848&Itemid=1

PRAGUE.EU. Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www.prague.eu/cs/detail-akce/9644/vaclav-svambera-profesor-univerzity-karlovy

TV ZÁPAD. Loket: Unikátní výstavu dobových map nabízí Městská knihovna (TV Západ) [online]. Loket: YouTube, 19. 1. 2015 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Uyajt25r_bA

TV ZÁPAD. Unikátní výstavu dobových map nabízí Městská knihovna [online]. Loket: TV Západ, 25. 1. 2015 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.loket.cz/clanek/9955/tv-zapad-unikatni-vystavu-dobovych-map-nabizi-mestska-knihovna.html

ŽIVA. Výstava Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/kalendar/vystava-vaclav-svambera-profesor-univerzity-karlovy.html

Vystoupení na konferencích:

NOVOTNÁ, Eva. Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. In: 10th International Workshop Digital Approaches to cartographic Heritage, Kerkyra, Řecko, 27. - 29. 5. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. Knihovny současnosti. Olomouc, 8.- 10. 9. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. Zaměřeno na digitalizované kartografické dědictví. Konferenční prezentace. In: Informacne interakce 2015, Bratislava 27. 10. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. Zpřístupnění kartografických materiálů a další výsledky projektu TEMAP: PřF UK v Praze. In: 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, Praha, 2.-3. 12. 2015. Dostupné též z WWW: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Novotna_Eva.pdf

 

2014

HAMETOVÁ, Michaela. Knihovna geografie zpřístupňuje Geografické rozhledy online. Geografické rozhledy. 2011/2012, 23(5), 18. ISSN 1210-3004.

NOVOTNÁ, Eva. Catalogación de documentos cartográficos en RDA. El profesional de la información. 2014, 23(2), 195-203. ISSN 1386-6710.

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014. Informace o metodice včetně plného textu.

NOVOTNÁ, Eva. Full texts in the Czech geographical bibliography database. Geoinformatics FCE CTU. 2014, 13(1), 19-24. ISSN 1802-2669.

NOVOTNÁ, Eva. Katalogizace glóbů. In: Z dějin geodézie a kartografie / Praha : Národní technické muzeum Sv. 17, (2014), s. 264-270. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC 21. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014. Informace o metodice včetně plného textu.

NOVOTNÁ, Eva. Poklady Mapové sbírky : [pozvánka na výstavu] [grafika]. 110 mm x 210 mm. 2014. V: Praha: Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka. Signatura D2/52/4.

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. Poklady Mapové sbírky: výstava. [grafika]. 2014. V: Praha: Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka. Signatura DVD 14.

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy katalogizace. In: Z dějin geodézie a kartografie / Praha : Národní technické muzeum Sv. 17, (2014), s. 292-305. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. Praha : Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2014, 60(3), 51-59. ISSN 1805-7446.

NOVOTNÁ, Eva a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Univerzita Karlova zpřístupnila první českou virtuální sbírku glóbů. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti. [online]. 18(1) [cit. 2014-12-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8129

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. The Treasures of map collection: exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014. 1st. ed. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, Map Collection, 2014. 105 s. ISBN 978-80-7444-026-7.

VOŽENÍLEK, Vít. Kouzlo starých map: Ars magica antiquae tabulae geographicae. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, 107 s. ISBN 978-80-244-3978-5. (Spoluautor E. Novotná)

 

Acta Universitatis Carolinae Geographica / AUC Geographica

VILÍMEK, Vít. AUC Geographica [online]. Praha: Karolinum Press, 1966- [cit. 2014-05-12]. ISSN 0300-5402. 2x ročně.   Webové stránky s archivem starších čísel a také obsahem posledního čísla naleznete na adrese: https://karolinum.cz/en/journal/auc-geographica

 

2013

KALVODA, Jan a Eva NOVOTNÁ. Antonín Strnad. Geographers : bibliographical studies / edited by Hayden Lorimer and Charles W. J. Withers. London: Bloomsbury, 2013, č. 32.

MORONGOVÁ, Václava a Helena ŠIMÁNOVÁ. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Knihovny současnosti 2013 : sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci / [sestavili Lenka Juračková a Jiří Mika]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2013, s. 126-131. ISBN 978-80-86249-68-1. 

NOVOTNÁ, Eva. Geografické autority a harmonizace rejstříku v databázi GEOBIBLINE. Acta onomastica Roč. 54, (2013), s. 351-364. ISBN 978-80-86496-75-7, ISSN 1211-4413

NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka po 100 letech: : výstava [grafika]. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2013. 20 grafických listů.

NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2013, 5(2) [cit. 2013-12-06]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/773.

NOVOTNÁ, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna: knihovnická revue, 2013, 24(1), s. 5-27. ISSN 1801-3252.

NOVOTNÁ, Eva. Tisková zpráva Praha, 12. 3. 2013, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze : stoletá mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK se opět otevře nejen studentům, ale i veřejnosti. In: Kartografická společnost České republiky [online] 12. 3. 2013, 2 s. [cit. 2013-12-17]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/tiskova-zprava-mapova-sbirka-po-100-letech.pdf

NOVOTNÁ, Eva a Jan KALVODA. Antonín Strnad (1746-1799): the first professor of physical geography at Charles University in Prague. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2013, roč. 48, č. 1, s. 41-46.

 

2012

ELIÁŠOVÁ, Věra; NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow [online]. 14.11.2011 [cit. 12.12.2012]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2011-3-3

NOVOTNÁ, Eva. Geobibline y su comparación con otras bases de datos geográficas = Geobibline and how it compares with other geographic databases. El Profesional de la Información [online]. 2012, roč. 21, č. 3, 304 - 311 s [cit. 2021-11-09]. ISSN 13866710. DOI: 10.3145/epi.2012.may.12. Dostupné z: https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/1pop0hq/cdi_pascalfrancis_primary_27407876

NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie: nový nástroj pro kartografii. In: Z dějin geodézie a kartografie. Praha : Národní technické muzeum Sv. 16, (2012), s. 127-131. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Map collection.  Poster.  In.: Výstava: Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts. Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012.

NOVOTNÁ, Eva. Minulost, přítomnost a budoucnost Mapové sbírky PřF UK. Konferenční příspěvek. XXXII. sympozium z dějin geodézie a kartografie konané 30.11.2011, Národní technické muzeum, Praha, .

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012. 1 DVD (s. 91-103).

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage: prezentace na konferenci ze dne 19. 4. 2012 Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012.

NOVOTNÁ, Eva, ANTHOVÁ, Věra a RAŠKA,Pavel. Geobibline: www.geobibline.cz : the Czech Geographical Bibliography Online [DVD]. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2012, 1 elektronický optický disk (DVD); 12 cm [cit. 12. 12. 2012]. ISBN 978-80-7444-002-1.

ŽABIČKA, P.; PŘIDAL, P.; KONEČNÝ, M.  a E. NOVOTNÁ. TEMAP : technology for discovering of map collections.  Poster.  In.: 15. International conference of historical geographers.  Prague :  Charles University, Faculty of Science, 6. – 10. 8. 2012.

Akce dokumentů