E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVytvoření českého rekordu

Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery.

U příležitosti 150. výročí narození profesora Václava Švambery byla uspořádána výstava, kterou doprovázely další akce. V jedné z nich Knihovna geografie a Mapová sbírka Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy  připravila akci Čteme profesora Švamberu, v rámci které 36 pedagogů a jiných zaměstnanců Geografické sekce fakulty veřejně a nepřetržitě četlo po dobu 9 hodin texty profesora Václava Švambery. Účastníci se ve čtení střídali pravidelně po patnácti minutách, přičemž zazněly úryvky z celkem 30 autorových textů.

Rekordu, který byl slavnostně zaregistrován do databanky Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově, bylo dosaženo dne 11. ledna 2016 mezi 9. a 18. hodinou v Praze v rámci doprovodných akcí k výstavě
o významném českém geografovi, hydrologovi a profesorovi Karlovy univerzity Václavu Švamberovi.

Celý pokus byl natáčen, sestříhán a následně upraven kolegy M. Rezkem a  T. Petrusem z Centra informačních technologií PřF UK. Tento videozáznam je dostupný na této adrese:

https://slideslive.com/mapova-sbirka-pr-f-uk/prednasky

10. 2. 2016 od 14,00 se koná komentovaná prohlídka výstavy s autorkou.

Podrobné informace u organizátorky akcí PhDr. Evy Novotné, novotn48@natur.cuni.cz

 

Stránka z knihy rekordů.
Certifikát o vytvoření českého rekordu.

 

Publikováno: Pátek 29.01.2016 13:40

Akce dokumentů