E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníElektronické časopisy

Aktualizovaný přehled dostupných elektronických časopisů

 

Cestopisy

 • Cestovatel.cz
  Časopis o cestování nejen pro cestovatele. Rady, cestopisy, tipy.

Ekologie

Evropská unie

 • Integrace
  Časopis pro evropská studia a proces rozšiřování Evropské unie. Má za cíl informovat českou veřejnost o aktuálních otázkách evropské integrace a členství České republiky v Evropské unii.
 • EU book shop Periodika, která vydávají orgány, instituce a agentury EU.

Geografie

Historie

Kartografie

 • Coordinates: Online Journal of the Map and Geography Round Table, American Library Association
  Online časopis z oblasti kartografie a GIS.
 • e-Perimetron
  Čtvrtletník zabývající se vědou a technikou vztahující se k historické kartografii a mapám.

Meteorologie

 • Meteorologické zprávy
  Časopis Českého hydrometeorologického ústavu. Recenzovaný neimpaktovaný časopis. Plné texty od roku 2001.

Ostatní

 • Český lid
  Časopis Etnologického ústavu AV ČR. Recenzovaný neimpaktovaný časopis. Plné texty od 1892-2017.

 • Ethnic and racial studies
  Recenzovaný akademický časopis o sociálních vědách.

 • Fórum sociální politiky
  Odborný recenzovaný časopis vydávaný VÚPSV.  Plné texty od roku 2007.

 • Historická demografie
  Vydává Etnologický ústav AV ČR. Recenzovaný neimpaktovaný časopis. Plné texty od 1967-2017.

 • Mezinárodní vztahy
  Časopis Ústavu mezinárodních vztahů. Recenzovaný neimpaktovaný časopis. Plné texty z let 1966-1969 a 1992-2020.

 • Sociologický časopis
  Vydává Sociologický ústav AV ČR. Impaktovaný časopis. Plné texty od roku 1965.

 • Urbanismus a územní rozvoj
  Časopis Ústavu územního rozvoje. Recenzovaný neimpaktovaný časopis. Plné texty od roku 2005.

 • Vesmír
  Přírodovědecký časopis založený v roce 1871. Plné texty z let 1872-2015.

Obsahy časopisů

Statistika

Akce dokumentů