E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníElektronické informační zdroje – EIZ

Odkazy na licencované elektronické databáze dostupné z počítačů PřF UK

Z počítačů PřF UK dostupné licencované elektronické databáze byly zakoupeny z rozpočtu UK, PřF i v rámci účelově vytvořených konsorcií (k projektům a podobně). K síťově dostupným databázím se mohou autorizovaní uživatelé dostat též prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Akce dokumentů