E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníElektronické informační zdroje – EIZ

Odkazy na licencované elektronické databáze dostupné z počítačů PřF UK

Z počítačů PřF UK dostupné licencované elektronické databáze byly zakoupeny z rozpočtu UK, PřF i v rámci účelově vytvořených konsorcií (k projektům a podobně). K síťově dostupným databázím se mohou autorizovaní uživatelé dostat též prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Individuální nákupy elektronických dokumentů (knih, časopisů a databází) z veřejných financí (z grantu a z rozpočtu) je třeba vždy předem konzultovat s Knihovnou geografie (resp. fakultní knihovnou), zejména kvůli zamezení duplicit, evidenci a řádnému zpřístupnění. Zdroje, o kterých fakultní knihovna neví, nemohou být řádně zapsány a zpřístupněny tak, aby je mohli studenti a zaměstnanci užít.

Odpovědná osoba: Mgr. Kateřina Klívarová

katerina.klivarova@natur.cuni.cz

Akce dokumentů