E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

Projekty vědy a výzkumu v Knihovně geografie

 

Geografická bibliografie ČR Online - GEOBIBLINE

Webové stránky databáze GEOBIBLINE - http://www.geobibline.cz/cs

Na projektu spolupracovaly: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně spolu s knihovnou Přírodovědecké fakulty MU.

Původním záměrem bylo vytvoření bibliografické databáze geografických bohemik 20. a 21. století. V souvislosti s pracemi na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen až k počátkům knihtisku (1450-) a k bibliografickým záznamům byly připojeny plné texty či zdigitalizované mapy s možností zoomu.

 

Projekt TEMAP

Webové stránky projektu TEMAP -  http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php  

TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu  a využití kartografických děl národního kartografického dědictví. Je projektem programu  NAKI a Ministerstva kultury.

Projekt byl ukončen v roce 2015 s vynikajícími výsledky.

 

 

Bibliographie Géographique Internationale

Webové stránky Bibliographie Géographique Internationale - http://geoprodig.cnrs.fr/collections/show/15

BGI, nebo-li Bibliographie Géographique Internationale, je mezinárodní francouzská geografická bibliografie, která vzniká v rámci Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST). Na tvorbě této mezinárodní bibliografie se dlouhodobě podílela i Knihovna geografie PřF UK.

BGI vznikla již roku 1891 a obsahuje analytické záznamy z předních světových geografických periodik (cca 300 titulů).

Z České republiky jsou excerpována Acta Universitatis Carolinae Geographica a časopis Geografie. Mezinárodní francouzská geografické bibliografie je dostupná jako součást databáze FRANCIS, která je produkována již zmíněným institutem INIST.

V roce 2015 byla spolupráce ze strany INIST ukončena, neboť bylo ukončeno vydávání tištěné verze.

 

Akce dokumentů