E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřehled výstav

Přehledná tabulka všech výstav uspořádaných Knihovnou geografie.

Jednotlivé výstavy Knihovny geografie byly zkatalogizovány a nejnovější z výstav jsou již v současnosti dostupné v digitální podobě - prostřednictvím univerzitního repozitáře Digitool. Další zdigitalizované výstavy budou průběžně doplňovány.

 

 

 

Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518

23. 5.-31. 12. 2018                                                                  

 

 

 

 

Jan Felkl & syn, továrna na glóby

5. 5. - 31. 12. 2017

 

 

 

Proměny Zlína na mapách a plánech

Leden – březen 2017


 

 

 

 

 

 

 

Dynamika sociálního prostředí a prostorová

mobilita v metropolitních regionech České republiky

7. 11. 2016 — 31. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony v čase a prostoru / Regions through Space and Time

1. 9. 2016 - 31. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

        Siege maps: keeping memory safe / Mapy obležení                                                  jako záchrana paměti     

         1. 7. 2016 - 31. 8. 2016

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy                            

9. 12. 2015 - 29. 2. 2016

                                              

 

 

 

 

 

 

                        Brutar bádání: posouváme vědu blíž

                        2. 10. 2015 - 3. 12.  2015

 

 

 

 

 

Novodobá historie Prahy pohledem geografa

31. 7. 2015 - 30. 9. 2015

 

 

 

Vltavské ostrovy v Praze

31. 10. 2014 - 28.2.2015

Albertovská geografie

25. 8. - 25. 10. 2014

Poklady mapové sbírky

7. 5. - 31. 7. 2014

Ohlasy výstavy v médiích

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

 

19. 12. 2013 - leden 2014

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

17. 10. 2013 - 29. 11. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Slapy optikou geografa

9. 9. 2013 - 10. 10. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

LAND USE : Land cover changes research in European countries

17. 6. 2013 - 22. 6. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Mapová sbírka po 100 letech

21. 3. 2013 - 3. 5. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář

Digitool

Kazachstán - srdce Eurasie

7. 2. 2013 - 17. 3. 2013

Historical Geographers in Czechia : Současné výzvy v české historické geografii obrazem

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

6. 8. 2012 - 21. 9. 2012


Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
 

10. 2. 2011 - 10. 5. 2011

 

Atlas krajiny České republiky

1. 12. 2010 - 28. 2. 2011

90 let geografie

90 let geografie na PřF UK

20. 5. 2010 -25. 10. 2010

ETIOPIE
Pojďme spolu bádat v Africe

20. 1. - 10. 4. 2010

null

Albertov 1989:
20. výročí Sametové revoluce

17. 11. 2009 -10. 1. 2010

Filmový festival

16. 11. 2009

null

null

Venkovy a venkované

16. 9. - 11. 11. 2009

Země očima DPZ

21. 5. - 31. 8. 2009

null
null

Svět hor : krajina, rizika, procesy

27. 2. - 15. 5. 2009

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Československo: zmizelý prostor a čas

17. 10. 2008 - 31. 1. 2009

null

null

Suburbanizace.cz ... bydlím v satelitním městečku

6. 6. - 30. 9. 2008

Podoby současné kartografie

6. 5. - 3. 6. 2008

null
null

Sesuvy na Machu Picchu

15. 2. - 15. 4. 2008

Polární rok
Arktida-Vysoké Sudety-Antarktida

2. 11. 2007 - 18. 1. 2008

on-line prezentace k výstavě Polární rok

null
null

Druhé bydlení v Česku
Chataření a chalupaření
v proměnách generací

25. 5. - 20. 10. 2007

Výstava k oslavám 150 let geografie na UK

23. 10. - 31. 12. 2006

null
null

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

21. 6. - 22. 9. 2006

Akce dokumentů