E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřehled výstav

Přehled všech výstav uspořádaných Knihovnou geografie.

Jednotlivé výstavy Knihovny geografie byly zkatalogizovány a nejnovější z výstav jsou již v současnosti dostupné v digitální podobě - prostřednictvím univerzitního repozitáře Digitool. Další zdigitalizované výstavy budou průběžně doplňovány.

 

Země Františka Josefa: 150 let od objevení 

14. 6. 2023 – 31. 1. 2024

 

 

 

 

 

Mapa Království českého, 1720

17. 1. – 26. 5. 2023

Renovace velké Müllerovy mapy Českého království dokončena - reportáž

 

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 


Pražská předměstí : Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole

5. 9. - 5. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

Dědictví zmizelých krajin Česka II

 17. 5. - 31. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

Poklady mapové sbírky

24. 1. - 9. 5. 2022

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Geografický ústav 1920-1940: oni byli první

 22. 9. 2020 – 31.12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

Dědictví zmizelých krajin Česka

22. 6. 2020 – 31. 8. 2020

 

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes

repozitář Digitool

 

 

Mapa Království českého, 1720

17. 3. – 31. 5. 2020

Renovace velké Müllerovy mapy Českého království dokončena - reportáž

 

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 

Výstava 3D modelů

11.11.2019 - 29.2.2020

 

 

 

 

 

 

Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou

15. 5. - 30. 9. 2019

 

 

 

 

Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518

23. 5.-31. 12. 2018

 

 

 

Jan Felkl & syn, továrna na glóby

5. 5. - 31. 12. 2017

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 


 

Proměny Zlína na mapách a plánech

Leden – březen 2017

 

 

 

Dynamika sociálního prostředí a prostorová

mobilita v metropolitních regionech České republiky

7. 11. 2016 — 31. 1. 2017

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 

 

 

 

Regiony v čase a prostoru / Regions through Space and Time

1. 9. 2016 - 31. 10. 2016

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 

 

Siege maps: keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti     

1. 7. 2016 - 31. 8. 2016

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

9. 12. 2015 - 29. 2. 2016

   Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 

 

 

 

Brutar bádání: posouváme vědu blíž

2. 10. 2015 - 3. 12. 2015

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 

 

 

Novodobá historie Prahy pohledem geografa

31. 7. 2015 - 30. 9. 2015

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Vltavské ostrovy v Praze

31. 10. 2014 - 28.2.2015

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Albertovská geografie

25. 8. - 25. 10. 2014

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Poklady mapové sbírky

7. 5. - 31. 7. 2014

Ohlasy výstavy v médiích

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

 

19. 12. 2013 - leden 2014

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

17. 10. 2013 - 29. 11. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Slapy optikou geografa

9. 9. 2013 - 10. 10. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

LAND USE : Land cover changes research in European countries

17. 6. 2013 - 22. 6. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Mapová sbírka po 100 letech

21. 3. 2013 - 3. 5. 2013

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář

Digitool

Kazachstán - srdce Eurasie

7. 2. 2013 - 17. 3. 2013

Historical Geographers in Czechia : Současné výzvy v české historické geografii obrazem

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

6. 8. 2012 - 21. 9. 2012


Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
 

10. 2. 2011 - 10. 5. 2011

 

Atlas krajiny České republiky

1. 12. 2010 - 28. 2. 2011

90 let geografie

90 let geografie na PřF UK

20. 5. 2010 -25. 10. 2010

ETIOPIE
Pojďme spolu bádat v Africe

20. 1. - 10. 4. 2010

Albertov 1989:
20. výročí Sametové revoluce

17. 11. 2009 -10. 1. 2010

Filmový festival

16. 11. 2009

Venkovy a venkované

16. 9. - 11. 11. 2009

Země očima DPZ

21. 5. - 31. 8. 2009

Svět hor : krajina, rizika, procesy

27. 2. - 15. 5. 2009

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Československo: zmizelý prostor a čas

17. 10. 2008 - 31. 1. 2009

Suburbanizace.cz ... bydlím v satelitním městečku

6. 6. - 30. 9. 2008

Podoby současné kartografie

6. 5. - 3. 6. 2008

Sesuvy na Machu Picchu

15. 2. - 15. 4. 2008

Polární rok
Arktida-Vysoké Sudety-Antarktida

2. 11. 2007 - 18. 1. 2008

on-line prezentace k výstavě Polární rok

Druhé bydlení v Česku
Chataření a chalupaření
v proměnách generací

25. 5. - 20. 10. 2007

Výstava k oslavám 150 let geografie na UK

23. 10. - 31. 12. 2006

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

21. 6. - 22. 9. 2006

Akce dokumentů