E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoklady Mapové sbírky opět vystaveny

Výstava Poklady Mapové sbírky, kterou v roce 2014 uspořádala Mapová sbírka ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, sklidila velký úspěch. Poté, co jako putovní výstava byla k vidění na různých místech v Česku, je možné si ji opět prohlédnout na Albertově od 24. ledna do 10. května 2022 v předsálí Mapové sbírky. Přijďte se podívat!

 

Výstava je určena milovníkům geografie, historie, kartografie, ale i výtvarného umění, grafiky a řemesel. To všechno staré mapy, atlasy i glóby představují a zahrnují. Jsou odrazem doby, kdy bylo možné poznat autora podle jeho kartografické přesnosti, barev, rytin i originálních kompozic. 

 

Kontakty na autorský a organizační tým:

PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Ph.D. novotn48@natur.cuni.cz, T.: 221 951 355

Mgr. Mirka Tröglová Sejtková, sejtm2af@natur.cuni.cz, T.: 221 951 967

 

Charta Rogeriana - Al-Idrisi

 

Seznam posterů výstavy Poklady Mapové sbírky

 1. Vstupní plakát
 2. Vstupní text v češtině
 3. Herefordská mapa
 4. Kopie nejstarší mapy Království českého chované v biskupské knihovně v Litoměřicích
 5. Popis Království českého
 6. Okolí Berouna
 7. Nová mapa Království českého
 8. Staré město pražské
 9. České město Louny; české město Slaný
 10. a-c Praha
 11. zeměpisný popis Moravy, která kdysi byla sídlem Markomanů
 12. Markrabství moravské
 13. Zeměpisný popis Vévodství rakouského
 14. Zobrazení Slezska
 15. Lev belgický
 16. Nová mapa Polska a Slezska
 17. Zobrazení maltského přístavu v současnosti obleženého Turky, pořízené podle jiných velmi přesných zobrazení zaslaných z Malty a obsahující poznámky o ležení nevěřících a mnoha jiných podrobnostech, které dosud nebylo možno tak názorně spatřit
 18. Nová zeměpisná mapa evropského neboli malého, zvláště krymského Tatarska na základě nejnovějších pozorování
 19. Londýn
 20. Olinda z Pernambuko
 21. Gotha
 22. Tímto geometrickým vyobrazením Vídně napodobil Archiméda ze Syrakus svým rydlem Augustin Hirschvogel
 23. Velké a ušlechtilé město Paříž
 24. MICHAEL TRAMIZINUS SVÝM ČTENÁŘŮM: předkládáme vám nové vyobrazení města Říma podle starých komentářů P. Victora a Sex. Rufa
 25. Kníže řek Dunaj
 26. Pro všechny milovníky lodí a mořeplavce představuje nová tabule válečnou loď s celým svým příslušenstvím a lanovím: mimo jiné obsahuje také průřezy lodí, stejně tak jako přední i zadní části člunů, šalup, lodních zvedáků a dalších lodních vybavení a příslušenství
 27. Nejnovější popis paraguajského území pod správou Tovaryšstva Ježíšova s okolím
 28. Afrika v rozdělení na říše, království, státy a národy
 29. Symbolické a nápadité zobrazení v podobě obléhání a ostřelování, poučující o tom, jak je třeba se duchaplně bránit útokům lásky
 30. Starý hvězdný poloviční globus severní oblohy
 31. Nově vydaná mapa světa
 32. a-b Mořinka
 33. Kosmografie česká
 34. Atlas Gerharda Mercatora neboli kosmografické úvahy o podobě světa a jeho zobrazení
 35. Nový německý popis prudce tekoucího Rýna o třech ramenech s doplněním řek, území kurfiřtů, provincií a měst a především názorně vyobrazených hradů
 36. a-l Peutingerova cestovní mapa
 37. Rogerova mapa
 38. Vstupní text v angličtině
London - Václav Hollar
Haemisphaerium stellatum boreale antiqvum - Andreas Cellarius
Publikováno: Úterý 01.02.2022 00:00

Akce dokumentů