E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodoby současné kartografie : z tvorby studentů geografie a kartografie

Knihovna geografie PřF UK pořádala od 6. 5. 2008 do 3. 6. 2008  výstavu Podoby současné kartografie s podtitulem z tvorby studentů geografie a kartografie. Byly představeny originální návrhy map mladých kartografů. Díla jsou zajímavá především originálním netradičním pojetím.

Technologie GPS (globální poziční systém) nám zevšedněla a proniká do každodenního života. Stejně tak se rozšiřuje nabídka map na Internetu a dohledat například adresu je už dnes hračka. Vedle toho se stále velkému zájmu veřejnosti těší historické mapy. Co spojuje dynamický vývoj a minulost? Je to kartografie a relativně nový obor geoinformatika. Oba tyto obory jsou mimořádným příkladem toho, jak se mohou snoubit nové technologie se starými koncepty a jak i pomocí počítače lze vytvářet estetické dokumenty.

Budoucí kartografové a geoinformatici jsou na Univerzitě Karlově vzděláváni v rámci oboru geografie a kartografie. Absolvují zde předměty, jejichž cílem je představit kartografickou tvorbu v co nejkomplexnější podobě. Učí se dívat se na okolní svět okem výtvarníka a přitom zachovat všechny podstatné prostorové souvislosti.

Výstava představuje výsledky práce studentů, jež vznikaly v předmětech tematická kartografie, tvorba map a grafický design a DTP v kartografii.

Návštěvník tak bude mít jedinečnou možnost proniknout do tajů tvorby kartografického díla od jeho prvotní vize až po realizaci, kdy je dílo zpracováváno společně s grafikem. Během výuky měli studenti možnost otestovat všechny výhody i nevýhody týmové spolupráce, s níž se setkají ve své budoucí praxi v kartografických nakladatelstvích. Příkladem jsou vystavené mapy území Jihovýchodní Asie a Oceánie, které ústí v návrh společného geografického atlasu tohoto území. Studenti si dokonce navrhli pro "své" fiktivní nakladatelství i loga a grafický styl.

Mimořádně originální je ovšem část výstavy věnovaná možnostem kreativity v současné kartografické tvorbě. Cílem studentů bylo zpracovat kartografické dílo na základě známého výtvarného stylu 19. či 20. století, případně známou výtvarnou technikou. Jak dokládají vystavené exponáty, kreativitě nebyly rozhodně kladeny meze. K vidění je například fiktivní mapa části Tyrolska z roku 1620 vypálená na obyčejném, v tomto kontextu však velice netradičním materiálu, na dřevěné dýze. Při obdobné výstavě ve Vídni měl tento exponát u návštěvníků veliký ohlas. Zajímavými náměty jsou například i mapa nákupních středisek vyhotovené na nákupní tašce nebo politická mapa světa vystříhaná z různě barevných miniaturních kousků papíru.

Odvěkou snahou kartografů je poskytnout lidské společnosti informace o naší Zemi názornou a přehlednou formou, a to pomocí map. Tato výstava je tedy mimo jiné příspěvkem ke Světovému dni informační společnosti, který si každoročně připomínáme 17. května.

Podrobné informace o výstavě Vám poskytne RNDr. Jan D. Bláha, autor výstavy (e-mail blaha4@natur.cuni.cz)

                                    Seznam posterů

 

  1. Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
  2. Fiktivní mapa Tyrol z r. 1620
  3. Ukázky stran projektu geografického Atlasu :

                  postery s mapami – 11 ks

                  mapa - Francie a Itálie

                  mapa – Laos

                  mapa – Island, Mnichov

  1. Kreativita v současné kartografii
  2. Ukázky logotypů fiktivních nakladatelství

 

Akce dokumentů