E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

Srdečně Vás zveme na výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Výstava je jedním z výsledků stejnojmenného projektu realizovaného na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Výstava je koncipována jako průřez řešením projektu. Představuje jeho hlavní výstupy, na kterých se podíleli členové výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) ve spolupráci s dalšími domácími i zahraničními kolegy. Postery prezentují hlavní cíle a východiska projektu, ukázky z empirických výzkumů a případových studií i hlavní publikační výstupy projektu. Primárním zájmovým územím jsou metropolitní
regiony Česka, vybrané výzkumy jsou ale zaměřeny i šířeji (celé Česko) či naopak detailněji (Praha a vybrané pražské lokality). Šíře témat reflektuje výzkumné zaměření pracovní skupiny URRlab a zároveň i současné trendy mezinárodního urbánního výzkumu.

Termín konání výstavy: 7. 11. 2016 — 31. 1. 2017

Bližší informace může poskytnout spoluautorka výstavy Mgr. Nina Dvořáková

Seznam posterů

01. Úvodní poster s názvem výstavy a autory

02. Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních   

      regionech České republiky

 1.  Město jako výzkumná laboratoř
 2.  Výzkum prostorové mobility: od migrace až po každodenní pohyby  obyvatelstva
 3.  Socio-ekonomická segregace v Praze v kontextu evropského vývoje
 4.  6. ročník mezinárodní konference Cities After Transition. 25 Years Of Urban Change
 5.  Mezinárodní migrace a sociálně prostorová diferenciace Prahy
 6. Typologie zástavby rezidenčních čtvrtí v Praze
 7. Koncept reurbanizace v současném výzkumu
 8. Rezidenční spokojenost a rezidenční mobilita: případová studie suburbánních obcí v zázemí Prahy
 9.  Denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti
 10. Typologie denních rytmů lokalit v Pražské metropolitní oblasti
 11. Proměny lokalizace práce v Pražském městském regionu
 12. Urbánní a regionální laboratoř
 13. Výzkum kriminality ve městě
 14. Nebezpečná místa v Praze z pohledu studentů a studentek
 15. Rezidenční suburbanizace a proměna demografické struktury obyvatel zázemí měst
 16.  Vymezení Pražské metropolitní oblasti

 

Akce dokumentů