E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPůjčování výstav

Seznam výstav Knihovny geografie, které jsou určeny k zapůjčení. - Včetně podrobnějších informací a přehledem již rezervovaných výstav.

U nejnovějších výstav si nyní můžete  online (přes repozitář Digotool) prohlédnout jednotlivé postery (plakáty tvořící samotnou výstavu). Knihovna geografie započala s postupnou digitalizací svých výstav a odkazy na zdigitalizované postery budou průběžně doplňovány.

Putovní výstavy Knihovny geografie

 

Jan Felkl & syn, továrna na glóby

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Proměny Zlína na mapách a plánech

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

  Siege maps: keeping memory safe / Mapy obležení  jako záchrana paměti     

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 Brutar bádání: posouváme vědu blíž

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

 Novodobá historie Prahy pohledem geografa

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Vltavské ostrovy v Praze

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Albertovská geografie

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Poklady mapové sbírky

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Ohlasy výstavy v médiích

Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Slapy optikou geografa

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

LAND USE : Land cover changes research in European countries

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Mapové sbírka po 100 letech

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Kazachstán - srdce Eurasie

Historical Geographers in Czechia : současné výzvy v české historické geografii obrazem

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce

Atlas krajiny České republiky

90 let geografie na PřF UK

ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe

Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce

Venkovy a venkované

Země očima DPZ

Svět hor : krajina, rizika, procesy

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Suburbanizace.cz ... bydlím v satelitním městečku  - Momentálně NELZE ZAPŮJČIT!

Polární rok

Druhé bydlení v Česku

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

 

 

Žádost o zapůjčení výstavy

Smlouva o výpůjčce (ZDE ke stažení ve formátu MS Word)

Smlouva o zapůjčení musí být vždy podepsána statutárním zástupcem instituce! Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel.

Smlouvu vyplňte, odešlete elektronicky a vytiskněte ve třech stejnopisech. Orazítkovanou poté odešlete poštou na adresu knihovny: Knihovna geografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2.

Po písemném doručeni objednávky bude výstava rezervována pro danou instituci v uvedeném termínu.

 

 

Přehled půjčování výstav Knihovnou geografie PřF UK v roce 2019

Datum instalace výstavy

Název výstavy                           Místo instalace výstavy
16. 2. 2018 - 28. 2. 2019 Novodobá historie Prahy pohledem geografa Vys.šk.reg.rozvoje a AMBIS,a.s. Praha 5
2. 1. 2019 - 31. 3. 2019 Svět hor (B1) Kulturní a inform.střed. Lomnice n. Popel.
9. 1. 2019 - 31. 5. 2019 Mikuláš Klaudyán - první mapa Čech Gymnázium Teplice
10. 1. 2019 - 15. 6. 2019 Poklady mapové sbírky Muzeum Lamberská stezka a Infoc. Žihobce
26. 6. 2019 - 6. 8. 2019 Vltavské ostrovy B1 Knihovna V. Štecha a Infocentrum Slaný
18. 2. 2019 - 13. 9. 2019 Jan Felkl & syn Středočes. muzeum v Roztokách u Prahy
6. 6. 2019  - 15. 10. 2019 Mikuláš Klaudyán - první mapa Čech Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
20. 10. - 7. 12. 2019 Albertov 1989 Dět. odd. knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
     

 

 

 

 

Akce dokumentů