E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPůjčování výstav

Seznam výstav Knihovny geografie, které jsou určeny k zapůjčení (včetně podrobnějších informací a přehledu již rezervovaných výstav).

Putovní výstavy Knihovny geografie

U nejnovějších výstav si nyní můžete online (přes repozitář Digotool) prohlédnout jednotlivé plakáty tvořící samotnou výstavu. Knihovna geografie započala po uzavření  licenčních autorských smluv s postupným zpřístupňováním svých výstav. Odkazy budou průběžně doplňovány.

 

Přehled půjčování výstav Knihovnou geografie PřF UK v roce 2024

termín název výstavy místo instalace výstavy

 

 

 

 

   

 

 

Seznam výstav:

Země Františka Josefa: 150 let od objevení

Pražská předměstí : Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole 

Dědictví zmizelých krajin Česka II.

Geografický ústav 1920-1940: oni byli první

Dědictví zmizelých krajin Česka

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Mapa Království českého, 1720

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Výstava 3D modelů

Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou

Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518

Jan Felkl & syn, továrna na glóby

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Proměny Zlína na mapách a plánech

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Siege maps: keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Brutar bádání: posouváme vědu blíž

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Novodobá historie Prahy pohledem geografa

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Vltavské ostrovy v Praze

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Albertovská geografie

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Poklady mapové sbírky

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Ohlasy výstavy v médiích

Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Slapy optikou geografa

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

LAND USE : Land cover changes research in European countries

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Mapová sbírka po 100 letech

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Kazachstán - srdce Eurasie

Historical Geographers in Czechia : současné výzvy v české historické geografii obrazem

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce

Atlas krajiny České republiky

90 let geografie na PřF UK

ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe

Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce

Venkovy a venkované

Země očima DPZ

Svět hor : krajina, rizika, procesy - AKTUALIZOVÁNO V ROCE 2020

Zpřístupněné plakáty výstavy v repozitáři Digitool

Suburbanizace.cz ... bydlím v satelitním městečku  - momentálně nelze zapůjčit

Polární rok

Druhé bydlení v Česku

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

 

Žádost o zapůjčení výstavy

Smlouva o výpůjčce (ZDE ke stažení ve formátu MS Word)

Smlouva o zapůjčení musí být vždy podepsána statutárním zástupcem instituce! Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel.

Smlouvu vyplňte, odešlete elektronicky (michaela.hametova@natur.cuni.cz) a vytiskněte ve třech stejnopisech. Orazítkovanou poté odešlete poštou na adresu knihovny: Knihovna geografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2.

Po písemném doručení objednávky bude výstava rezervována pro danou instituci v uvedeném termínu.

Akce dokumentů