E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPůjčování výstav

Seznam výstav Knihovny geografie, které jsou určeny k zapůjčení. - Včetně podrobnějších informací a přehledem již rezervovaných výstav.

U nejnovějších výstav si nyní můžete online (přes repozitář Digotool) prohlédnout jednotlivé postery (plakáty tvořící samotnou výstavu). Knihovna geografie započala s postupnou digitalizací svých výstav a odkazy na zdigitalizované postery budou průběžně doplňovány.

Putovní výstavy Knihovny geografie

Mapa Království českého, 1720

Výstava 3D modelů

Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou

Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518

Jan Felkl & syn, továrna na glóby

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Proměny Zlína na mapách a plánech

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Siege maps: keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Brutar bádání: posouváme vědu blíž

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Novodobá historie Prahy pohledem geografa

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Vltavské ostrovy v Praze

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Albertovská geografie

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Poklady mapové sbírky

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Ohlasy výstavy v médiích

Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Slapy optikou geografa

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

LAND USE : Land cover changes research in European countries

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Mapová sbírka po 100 letech

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Kazachstán - srdce Eurasie

Historical Geographers in Czechia : současné výzvy v české historické geografii obrazem

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce

Atlas krajiny České republiky

90 let geografie na PřF UK

ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe

Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce

Venkovy a venkované

Země očima DPZ

Svět hor : krajina, rizika, procesy - AKTUALIZOVÁNO V ROCE 2020

Zdigitalizované postery výstavy přístupné přes repozitář Digitool

Suburbanizace.cz ... bydlím v satelitním městečku  - momentálně nelze zapůjčit

Polární rok

Druhé bydlení v Česku

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

 

Žádost o zapůjčení výstavy

Smlouva o výpůjčce (ZDE ke stažení ve formátu MS Word)

Smlouva o zapůjčení musí být vždy podepsána statutárním zástupcem instituce! Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel.

Smlouvu vyplňte, odešlete elektronicky a vytiskněte ve třech stejnopisech. Orazítkovanou poté odešlete poštou na adresu knihovny: Knihovna geografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2.

Po písemném doručeni objednávky bude výstava rezervována pro danou instituci v uvedeném termínu.

 

Přehled půjčování výstav Knihovnou geografie PřF UK v roce 2020

termín název výstavy místo instalace výstavy
6. 1. 2020 – 28. 2.  Pavel Aretin z Ehrenfeldu Národní archiv
3. 1.  2020 – 28. 2.  2020 Svět hor SIC,Česká zemědělská univerzita v Praze
5. 2. 2020 - 18. 12. 2020 Vltavské ostrovy Město Velké Opatovice
5. 2. 2020 - 18. 12. 2020 Proměny Zlína Město Velké Opatovice
10. 2. 2020 - 6. 4. 2020 Mikuláš Klaudyán - první mapa Čech Městská knihovna a Infocentrum Dolní Bousov
12. 8. 2020 - 7. 11. 2020 Pavel Aretin z Ehrenfeldu Muzeum Hořovicka (M. Českého krasu)
1. 6. 2020 - 31. 8. 2020 Poklady Mapové sbírky

Městské kulturní středisko Horní Slavkov

     
     

 

 

Akce dokumentů