E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDeset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

Výstava "Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu" , zahájená 19.12.2013  prezentuje výsledky výzkumů, kterých bylo dosaženo během dvou projektů české rozvojové spolupráce v Kyrgyzstánu od roku 2004 do roku 2010 a návazného mezinárodního projektu NATO, zaměřených na výzkum průvalových jezer v souvislosti s dopadem změny klimatu ve velehorách. Autoři nejprve prezentují výsledky rizikové analýzy horských jezer, z nichž 12 zařadili do stupně nejvyššího rizika s bezprostřední možností průvalu. Z této skupiny se věnují především Jezeru Petrova v jižním Tian Shanu, které prodělává neobyčejně dynamický vývoj v souvislosti s rychlým ústupem stejnojmenného ledovce. Detailně analyzují vývoj ledovce, hloubkové poměry jezerní pánve a růst plochy jezera. Podrobně se věnují rovněž stabilitě morénové hráze jezera, která je z velké části tvořena pohřbeným ledem. Na výstavě je rovněž prezentován možný katastrofický vliv potenciálního průvalu tohoto  jezera na úložiště toxických odpadů z provozovaného dolu na zlato kanadské privátní firmy Kumtor.

Šestiletý výzkum průvalových jezer v Kyrgyzstánu se týká velmi aktuálního problému dopadu klimatické změny ve světových velehorách. S oteplováním klimatu roste dynamika rizikových přírodních procesů. Výzkum je pojat široce interdisciplinárně,  přičemž se kombinují metody a přístupy geomorfologie, hydrologie, limnologie, klimatologie, inženýrské geologie a geofyziky. Konsolidovaný výzkumný tým (tvořený pracovníky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, firem Geomin Jihlava a Gimpuls Praha) byl hlavním organizátorem již tří mezinárodních vědeckých konferencí "Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas", které se postupně konaly v září 2009  v kyrgyzském hlavním městě Biškek, v září  2011 v tádžickém hlavním městě Dušanbe a opět v září 2013 na kyrgyzském jezeře Issyk-Kul. Konference byly hojně navštíveny špičkovými vědci z více než 20 zemí,  přispěly k rozšíření badatelských poznaků českého týmu ve světě a posílily mezinárodní renomé českých vědců.


Výstava je k vidění do konce ledna v předsálí Knihovny geografie ve 2. patře Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.  

SEZNAM POSTERŮ

Výstava DESET LET VÝZKUMU NEBEZPEČNÝCH JEZER V KYRGYZSTÁNU

 1. Úvodní poster s názvem, datem konání. Jsou zde uvedeni také autoři: Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.; RNDr. Zbyněk Engel,Ph.d.; RNDr. Michal Černý, grafik Mgr. Luboš Mrkva.
 2. Projekty rozvojové spolupráce ČR
 3. Kyrgyzstán
 4. Ledovce
 5. Výzkumná stanice Adygine
 6. Typy horských jezer
 7. Jezera po průvalu
 8. Metody výzkumu nebezpečných jezer
 9. Jezero Adygine
 10. Riziková studie údolí Ala-Arča a Biškeku
 11. Důl na zlato Kumtoc
 12. Jezero Petrova – Ledovec Petrova a jeho ústup
 13. Jezero Petrova – přehled prací, geofyzikální průzkum hráze
 14. Jezero Koltor
 15. Vrtulníkové oblety
 16. Badatelé v akce
 17. Obyvatelé kyrgyzských hor
 18. Příroda kyrgyzských hor

 

 

 

 

Akce dokumentů