E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProbíhající výstava

Od 17. 5. do 31. 8. 2022 se koná v budově PřF UK Albertov 6, ve 2. patře v předsálí Mapové sbírky výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II. Výstava představuje výstupy projektu z programu NAKI II MK ČR zaměřeného na dokumentaci a rekonstrukci 40 přetvořených území nebo zaniklých krajin České republiky. Zpracování pramenů probíhalo na základě geoinformatických, historických a geografických metod. Diváci se seznámí s analýzami území, které budou prezentovány nejen s kartografickými a obrazovými materiály, ale i s 3D modely.

 

Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2020 až 2021 (navazuje na výstavu, která v roce 2020 představila výstupy první fáze projektu z let 2018–2019). Projekt je řešen na geografické sekci PřF UK a je podpořen z programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 („NAKI II“).

Cílem projektu a výstavy je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých/zmizelých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. K rekonstrukci a dokumentaci proměn a dědictví různých typů zmizelých či zcela zaniklých krajin využívá projekt i výstava historických pramenů a moderních geoinformačních technologií.

Při zpracování prezentovaných výstupů se uplatňují a prolínají metody geoinformatiky, historické a kulturní geografie, sociální a fyzické geografie. To je umožněno díky spolupráci řešitelů (celkem dvaceti) ze tří kateder geografické sekce PřF UK: katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry fyzické geografie a geoekologie.

V průběhu let 2018–2021 bylo analyzováno celkem 40 typově různorodých modelových území přeměněných/zaniklých krajin. V letech 2020 a 2021 se náš tým zabýval analýzou dvaceti modelových území (Český kras, Český les, Jistebnicko – Česká Sibiř, Karviná-Doly, Vinohradnická jižní Morava, Liberec, Pardubicko, Trutnovsko, Vírská přehrada, Zahrádky u České Lípy, Broumovsko, Praha-Hlubočepy, Horní Lužnice, Kuks, Libavá, Brno-jih, Bílé Karpaty – Starý Hrozenkov, Zlatohorská vrchovina, Zlín, Želivka-Švihov, Novomlýnské nádrže). Výsledky jejich analýzy budou na výstavě prezentovány prostřednictvím kartografických a dalších obrazových materiálů zachycujících například využití krajiny v době stabilního katastru (cca polovina 19. století) ve srovnání se současným využitím nebo vývoj struktury krajiny. Výstava dále představí 3D modely krajiny z různých období a v několika případech také fotorealistické 3D modely zaniklých obcí či objektů zpracované na základě historických fotografií a pohlednic. Modelová území a 3D modely budou na výstavě prezentovány i prostřednictvím videí.

Prezentace zmizelých/zaniklých krajin tvoří jádro výstavy, které je uvedeno představením obecných konceptů vážících se ke krajině (pojem krajina, změny krajiny, paměť krajiny a dědictví krajiny, pojmy struktura krajiny a využití krajiny). Prezentovány budou dále využité datové zdroje a metody analýzy krajiny a současné i zmizelé krajiny budou přiblíženy také prostřednictvím fotogalerie a srovnávacích fotografií.

Výstava a další výstupy projektu (například Digitální atlas zaniklých krajin Česka s informacemi a materiály k dalším zmizelým krajinám, mobilní aplikace Zmizelé krajiny Českapublikační výstupy nebo specializované mapy s odborným obsahem) již jsou nebo budou zpřístupněny prostřednictvím webového informačního systému (www.zaniklekrajiny.cz). Hlavním výstupem projektu bude kniha na téma zmizelých krajin Česka, která vyjde koncem roku 2022.

 

Kontakty na autory výstavy:

doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (lucie.kupkova@natur.cuni.cz), 605 181 181

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (pavel.chromy@natur.cuni.cz), 221 951 425

 

 

 

Akce dokumentů