E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorical Geographers in Czechia

Výstava se konala 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012 v předsálí Knihovny geografie, Univerzity Karlovy v Praze a ukázala široké spektrum historickogeografických témat obrazovou formou v souboru výstavních panelů vztahujících se k různým obdobím a problémům českých dějin od středověku po novověk. Rovněž byly představeny nejvýznamnější publikace a atlasy, které vznikly na poli českého historickogeografického výzkumu. Představily se i mapové sbírky Univerzity Karlovy a Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Výstava se uskutečnila v rámci XV. mezinárodní konference historických geografů, která proběhla na začátku srpna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Výstava je v anglickém jazyce.

Zajímá vás, proč a jak čeští vědci zkoumají proměny krajiny, historických měst, regionů nebo symbolická místa a územní identity? Z jakého důvodu je v Česku studována historie záplav, tornád a dlouhodobých klimatických změn? Odpovědi na rozmanité otázky soužití společnosti a přírody, nyní i v minulosti, hledají historičtí geografové po celém Česku. Zaměření svého výzkumu díky výstavě prezentovali  odborníci z celkem osmi institucí, zejména z hostitelské pražské Univerzity Karlovy, dále např. z Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., Masarykovy Univerzity v Brně, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Historická geografie je na počátku třetího tisíciletí disciplínou, která může ovlivnit tvorbu i ochranu současné krajiny. Ukazuje souvislosti krajin současných a krajin minulých. Na základě poznané minulosti nás učí vnímat, poznávat a chápat pravidla dnes tak naléhavě potřebného vyváženého soužití člověka a přírody a soužití různých lidských kultur. Kořeny české historické geografie jsou hluboké a hlásí se k ní již minimálně pátá generace vědců.

Rok 2012 lze považovat za novodobý mezník vývoje historické geografie v Česku. Na jeho počátku vzniklo Výzkumné centrum historické geografie sdružující vědce z Historického ústavu AV ČR, v. v. i. a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Druhým přelomem je hostitelství XV. mezinárodní konference historických geografů, v rámci které se výstava uskutečňuje. Mezinárodní konference historických geografů se koná každé tři roky v různých částech světa. Pražská konference 2012 byla první, která se uskutečnila v postkomunistické zemi. Účastnily se jí téměř čtyři stovky badatelů z celého světa. V téměř čtyřicetileté historii těchto světových konferencí šlo bezesporu o akci největší. Bližší informace o konferenci naleznete na: http://www.ichg2012.cz.

Záštitu nad akcí převzali:
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident České geografické společnosti
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 1. náměstek primátora hlavního města Prahy
Mgr. Jana Černochová, starostka Městské části Praha 2

Kontakt:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., zdenek.kucera@natur.cuni.cz, tel: +420221951974
Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc., leos.jelecek@natur.cuni.cz, tel: +420734375090

Informace o zapůjčení výstavy směřujte na e-mail: musilovmarti@natur.cuni.cz

Seznam posterů

1) úvodní poster:

XV. International Conference of Historical Geographers presents exhibition

Historical Geography in Czechia: Themes and Concepts  6.8.2012 – 21.9.2012

organizátoři výstavy Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Leoš Jeleček, Eva Semotanová, Martina Hupková, Eva Novotná

2) Past and Presence of Historical Geography in Czechia

Leoš Jeleček, Pavel Chromý, Eva Semotanová, Zdeněk Kučera

3) The Historical Town´s Atlas of the Czech Republic

Eva Chodějovská, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, Josef  Žemlička

4)The GIS Web Map Portal of the Historical Town´s Atlas of the Czech Republic

Eva Chodějovská, Jiří Krejčí

5) Land Use and Land Cover Changes in Czechia : Introduction, Data, Methods

Ivan Bičík, Zbyněk Janoušek, Leoš Jeleček, Jan Kabrda, Lucie Kupková, Přemysl Štych, Jana Winklerová

6) Land Use and Land Cover Changes in Czechia: Typological Regions, Case, Study, Areas, Conclusion

Ivan Bičík, Zbyněk Janoušek, Leoš Jeleček, Jan Kabrda, Lucie Kupková, Přemysl Štych, Jana Winklerová

7) Historical Climatology and Historical Hydrology of the Czech Lands and Central Europe

Rudolf Brázdil, Petr Dobrovolný, Oldřich Kotyza, Hubert Valášek, Monika Bělinová, Jarmila Burianová, Kateřina Chromá, Ladislava Řezníčková

8) Regions as a Heritage: Different Landscapes – Different Identities

Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Silvie Kučerová, Martina Hupková, Michal Semian, Tomáš Burda, Jan Chalupa, Matěj Podhola

9) Transformations of Landscape, Settlement and Identity

Zdeněk Kučera, Silvie Kučerová, Pavel Chromý

10) Military Landscapes: Cold War Monuments

Tomáš Seidl, Pavel Chromý

11) Religious Landscape in Czechia: Identities and Heritage

Martina Hupková, Zdeněk Kučera, Silvie Kučerová, Daniel Reeves, Tomáš Havlíček, Jan D. Bláha

12) Research on Historical Landscape: Focused on the Designed Areas, Historic Parks and Gardens

Markéta Šantrůčková, Martin Weber et.al.

13) Tradicional Agriculture as a Cultural Heritage Trees in 19th Century Agriculture

Jana Krčmářová, Leoš Jeleček

14) Development of Second Home Tourism and Its Research in Czechia

Dana Fialová, Jiří Vágner

15) Historical Geography  in the Academie Atlas of Czech History

Eva Semotanová

16) The Landscape Atlas of the Czech Republic

Ivan Bičík, Pavel Chromý, Vít Jančák

17) Dislosure of Historical Spatial and Statistical Data in GIS Environment

Peter Svoboda, Martin Křivka, Martin Ouředníček et al.

18) Czech Geographical Society

Leoš Jeleček, Jiří Martínek, Martina Hupková

19) TEMAP – TECHNOLOGY FOR DISCOVERING OF MAP COLLECTIONS

Petr Žabička, Petr Přidal, Milan Konečný, Eva Novotná

 

Akce dokumentů