E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDruhé bydlení v Česku - chataření a chalupaření v proměnách generací

Výstava představila fenomén druhého bydlení, které zahrnuje chataření, chalupaření, rekreační bydlení a všechny sociální jevy s tím spojené. Chataření, jehož kořeny sahají až k trampingu v dobách první republiky, dosáhlo nebývalého rozvoje v normalizační době. Chalupaření se podílelo na záchraně našich venkovských sídel nejen po odsunu obyvatelstva po 2. světové válce, ale i po odlivu venkovského obyvatelstva do měst za prací v 60. až 70. letech. Výstava zachycuje i změny na přelomu tisíciletí, kdy se senioři i mladé rodiny stěhují do chatařských a chalupářských oblastí natrvalo. V horských a podhorských oblastech vznikají netradiční sídliště rekreačních bytů či domků pro domácí i zahraniční klientelu, toužící po aktivním odpočinku v atraktivním prostředí.

Výsledky dlouholetého výzkumu týmu geografů jsou představeny formou obrázků, map a grafů doplněných vysvětlujícími krátkými texty a především dobovými i současnými fotografiemi. Vévodí jim výběr z díla sochařky a fotografky Veroniky Zapletalové (*1971), která fenomén českého chataření již v minulosti úspěšně představovala, jak na východ od našich hranic např. v Izraeli, tak i ve vzdálené Brazílii.

Kontakt: Autorky: Dana Fialová, danafi@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 397
 

Eva Novotná, novotn48@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 355

Seznam posterů

 1. Plakát – úvodní, název výstavy
 2. Výzkum druhého bydlení
 3. Metody výzkumu
 4. Rozmístění druhého bydlení
 5. Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku
 6. Vývoj druhého bydlení
 7. Tramping
 8. Chataření
 9. Chalupaření
 10. Transformace druhého bydlení
 11. Rekreační byty
 12. Rekreační areály – rekreační vesnice
 13. Chataření a chalupaření v životě naší společnosti
 14. Zahrádkové osady v Česku
 15. Rekreavita obyvatel v Česku
 16. Druhé bydlení v zahraničí
 17. Veronika Zapletalová: Chatařství
 18. 2× foto poster 3 × 5 fotografií

 

 

Akce dokumentů