E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAtlas krajiny České republiky

Výstava proběhla v termínu: 1. 12. 2010 - 28. 2. 2011

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. připravily výstavu nazvanou Atlas krajiny České republiky.

Výstava veřejnosti představila unikátní mapové dílo Atlas krajiny České republiky, které vznikalo po dobu sedmi let. Vydání atlasu je prvním počinem svého druhu v historii samostatné České republiky a podle mezinárodně schválených kriterií lze toto dílo nazvat národním atlasem. Obří atlas má úctyhodné rozměry 1 metr krát 60 centimetrů a váží okolo 10 kilogramů. Na tvorbě se podílelo 356 odborníků ze 133 institucí, a proto také v sobě ukrývá bohatství 1 137 mapových a dalších grafických objektů.
Hlavním cílem zpracování atlasu bylo poskytnout co nejpodrobnější obraz současného stavu, minulosti i budoucího vývoje české krajiny a jejích částí (např. hydrosféra, zemědělství, památky). Vytvořené dílo by mělo být využitelné jak centrálními a regionálními úřady a institucemi, tak vysokými a středními školami a samozřejmě veřejností, odbornou i laickou. Každého, kdo se zajímá o krajinu, atlas jistě osloví. Jediný svazek obsahuje vyčerpávající obraz české krajiny a života člověka v ní.
Návštěvníci na výstavě nalezli ukázky stránek ze všech osmi základních oddílů atlasu. Nečekaly je však zdaleka jen mapy. Nedílnou součást atlasu totiž tvoří také grafy, fotografie, výkresy a dokonce i otisky starých map a reprodukce uměleckých děl předních českých výtvarníků, zachycující vývoj krajiny.
Výstava představila krajinu jako objekt studia různých vědeckých oborů. Seznámila  s různými typy krajin v Česku, s průběhem ničivých povodní v nedávné době i v historii, s chráněnými krajinnými oblastmi nebo také se současným stavem českého průmyslu. Dala nahlédnout do přírodních zdrojů energie, změn využití půdy za posledních 150 let v příměstské krajině nebo v Krušných horách. Návštěvníci se mohli seznámit i s tím, jak vypadá průřez půdou zvanou hnědozem, rendzina či pseudoglej.
Listy atlasu dále představují okresy s nejstarší populací a s nejvyššími počty dětí připadajících na jednu ženu. Širokou paletu informací doplňuje i etnografie,  například jaký je rozdíl mezi svátečním krojem ze Slezska, Hané a Podkrkonoší. Pozoruhodné jsou i mapy kostelů, zámků, synagog a dalších objektů zaniklých od roku 1938 do současnosti. Překvapujícími detaily atlasu jsou například dokumenty k průběhu zemětřesení z 15. ledna 1858 v Česku.

Výstava byla slavnostně zahájena v úterý dne 30. 11. v 15.00 hod. Mezi pozvanými hosty byly prorektor Univerzity Karlovy v Praze, ministr a náměstek životního prostředí. Na vernisáži byl Atlas krajiny slavnostně pokřtěn. Hudební doprovod zajistil kytarový virtuóz Jaroslav Novák, který přednesl v premiéře vlastní skladbu Hommagio a Tárrega.
Výstava byla umístěna v předsálí Knihovny geografie PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro). Nyní je možné výstavu zapůjčit dalším neziskovým institucím.
Podrobné informace o výstavě Vám poskytne RNDr. Silvie Kuldová PhD. (e-mail: ku@natur.cuni.cz, T.:  +420 728 929 294)
Informace o zapůjčení výstavy směřujte na e-mail: musilovmarti@natur.cuni.cz., T.: +420 221 951 359

  Seznam posterů

  (obsahuje 2 velké postery, 10 listů atlasu + 5 dvoulistů atlasu + popisky)

1. úvodní poster s názvem a datem konání výstavy  = velký formát  120x100cm

2. anotace, seznam autorů, také velký formát

3. Krajiny ČR. Dvojlist atlasu, popisek č. 1: Krajina  - předmět studia

4. Typy evropských krajin. /jeden list/ popisek č. 2: Geografická poloha

5. Družicový snímek Evropy. /jeden list/ bez popisku

6. Hlavní procesy změn krajiny. /jeden list/ popisek č. 3: Historická krajina

7. Změny využití zemědělské krajiny. /jeden list/ bez popisku

8. Půdní profily. /jeden list/ popisek č. 4: Přírodní krajina

9. Větrná energie. /jeden list/ popisek opět č. 4: Přírodní krajina

10. Typy současné krajiny. /dvojlist/ popisek č. 5: Současná krajina

11. Věková struktura obyvatelstva. /jeden list/ popisek č. 5: Současná krajina

12. Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu. /jeden list/ bez popisku

13. Typy přírodní krajiny. /dvojlist/ popisek č. 4: Přírodní krajina

14. Reprodukce obrazů s českou krajinou – např. Slavíček. /dvojlist/ popisek č. 8: Krajina v umění

15. Národopisné regiony. /jeden list/ popisek č. 6: Krajina jako dědictví

16. Historické klima a povodně v Českých zemích. /dvojlist/ popisek č. 3: Historická krajina

17. Krajina středověkého města v 10. a 16. st. – Praha, atd... /jeden list/ popisek č. 3: Historická krajina

 

Akce dokumentů