E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Felkl & syn, továrna na glóby

4.května proběhla vernisáž výstavy

Geografická sekce PřF UK a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy pořádají výstavu u příležitosti 200. výročí narození a 130. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy.

Termín: 5. 5. - 31. 12. 2017 Po-pá 9-17 (vstup volný)

Místo: Předsálí Mapové sbírky a Knihovny geografie PřF UK, Albertov 6

Glóby v Mapové sbírce PřF UK, každou st 9-17 (vstup placený)

Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let (1854-1952). Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Byli držiteli dvou patentů na zvláštní rozkladné glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje, jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň) i národních výstavách (Praha, Lvov, Melbourne). Získaly také kredit předepsaných učebních pomůcek c.k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny expozice představuje továrnu a pracovní podmínky, dílovedoucího a dělníky, domácí i zahraniční autory firmy, ale především glóby v různých jazykových mutacích, teluria, tiskové kameny, původní instruktážní brožurky i originální dobovou inzerci.

Firma Jan Felkl a syn si jistě zaslouží naši pozornost, neboť dodnes ve světě reprezentuje poctivou českou řemeslnou výrobu kombinovanou s vysokou odbornou úrovní učebních pomůcek.

Výstavu budou doprovázet videoprezentace o výrobě glóbů. Výstava je putovní. Bližší informace podá autorka výstavy: PhDr. Eva Novotná na adrese: novotn48@natur.cuni.cz

Informace o možnosti zapůjčení  výstavy žádejte na emailové adrese: musilovmarti@natur.cuni.cz

Doprovodné programy:

 • v rámci Pražské muzejní noci 10. 6. budou probíhat komentované prohlídky (19,00-24,00), možnost objednávky předem na: hyndrakm@natur.cuni.cz
 • komentované prohlídky výstavy s autorkou ve st.: 26. 7., 13. 9., 18. 10. vždy od 14,00 hod.

 

Seznam posterů k výstavě

Jan Felkl & syn: továrna na glóby

 1. Úvodní poster s názvem výstavy
 2. Firma Jan Felkl & syn
 3. Zakladatel Jan Felkl (1817-1887)
 4. Zikmund Felkl (vedení firmy 1887-1894)
 5. Ferdinand Felkl (vedení firmy 1894-1925)
 6. Felklovi pokračovatelé
 7. Dělníci u Felklů
 8. Josef Válek, dílovedoucí a mistr mechanický (1869-1941)
 9. Továrna na výrobu glóbů a učebních pomůcek
 10. Bratři Felklové
 11. Autoři u Jana Felkla
 12. Autoři dalších cizojazyčných verzí (mimo české a něm.)
 13. Glóby firmy J. Felkl & syn
 14. Výroba glóbů
 15. Patentované rozkladné glóby
 16. Přístroje vyráběné v továrně J. Felkl & syn
 17. Úspěchy Felklových výrobků na výstavách
 18. Návody k učebním pomůckám
 19. Průzkum glóbů a přístrojů firmy Jan Felkl & syn ve sbírkách České republiky
 20. Jan Felkl & syn, továrna na glóby

 

Akce dokumentů