E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNovodobá historie Prahy pohledem geografa

Novodobá historie Prahy pohledem geografa

Urbánní a regionální laboratoř PřF UK představuje vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století až do současnosti.

V předsálí Knihovny geografie (Albertov 6, 2. patro) můžete v době od 31. 7. 2015 do 30. 9. 2015 navštívit výstavu Urbánní a regionální laboratoře PřF UK s názvem Novodobá historie Prahy pohledem geografa.

Jedná se o soubor tematicky zaměřených map Prahy, které hodnotí novodobý historický vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století až do současnosti. Dozvíte se mnohé o proměnách počtu obyvatel, náboženské i národnostní struktuře, vývoji nezaměstnanosti, kriminality či kvality bydlení.

Expozice je vhodná pro české i zahraniční návštěvníky. Všechny mapy i jejich doprovodné texty jsou zpracovány jak v češtině, tak v angličtině.

Seznam posterů vystavovaných v předsálí KG

NOVODOVÁ HISTORIE PRAHY POHLEDEM GEOGRAFA

= Modern History of Prague from Geographer´s View

 1. Úvodní poster
 2. Migrační a přirozený přírůstek v Praze = Migration and Natural Groth in Prague. Graf 1921 -1930. /česky/
 3. Migrační a přirozený přírůstek v Praze = Migration and Natural Groth in Prague. Graf 2001 -2011. /anglicky/
 4. Historické aspekty migrace v Praze = Historical Aspects of Migration in Prague. Graf 2000 – 2013. /česky/
 5. Historické aspekty migrace v Praze = Historical Aspects of Migration in Prague. Graf 1921 – 1930. /anglicky/
 6. Migrace v Praze = Migration in Prague. Saldo Migrace = Net Migration. Graf 2000 – 2013. /česky/
 7. Migrace v Praze = Migration in Prague. Věková struktura = Age Structure of Migrants. Graf 2000 – 2013. / anglicky/
 8. Věková struktura v Praze = Age Structure in Prague. Graf 1930, 1980, 1991, 2001. /česky/
 9. Věková struktura v Praze = Age Structure in Prague. Graf 2011. /anglicky/
 10.  Národnost v Praze = Ethnicity in Prague. Graf 1930, 1980, 2001. /česky/

11.   Národnost v Praze = Ethnicity in Prague. Graf 1921, 1980, 2011. /anglicky/

12.   Náboženství v Praze = Religion in Prague. Graf 1921, 2011. /česky/

13.   Náboženství v Praze = Religion in Prague. Graf 2001. /anglicky/

 1.  Vzdělanost v Praze = Level of Education in Prague. Graf 1980. /česky/
 2.  Vzdělanost v Praze = Level of Education in Prague. Graf 2011. /anglicky/
 3.  Sociální status obyvatel meziválečné Prahy = Social Status of Inhabitants of interwar Prague.         Graf: 1921. /česky/
 4.  Sociální status obyvatel meziválečné Prahy = Social Status of Inhabitants of interwar Prague.

Graf1921, 1930. /anglicky/

 1.  Nezaměstnanost v Praze = Unemploynment in Prague. Graf 2011. /česky/
 2.  Kriminalita v Praze = Crime in Prague. Index kriminality a vývoj počtu trestných činů = Crime      Index and Evolution of Crime. Graf 1995 – 2009. /česky/
 3.  Kriminalita v Praze = Crime in Prague. Kriminalita a objasněnost = Crime and Detection of   Crime. Graf 1965 – 1968. /anglicky/
 4. Nezaměstnanost v Praze = Unemploynment in Prague. Grafy 1991, 2001, 2011. /anglicky/
 5.  Typologie rezidenčních areálů = Typology of Residential Areas. Rezidenční oblasti =   Residential Areas. Graf 2011. /česky/

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů