E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPolární rok : Arktida-Vysoké Sudety-Antarktida

Dne 1. 11. 2007 byla na Albertově slavnostně zahájena  výstava  "Polární rok : Arktida-Vysoké Sudety - Antarktida", jejímiž pořadateli byly Knihovna geografie PřF UK s Krkonošským muzeem při Správě KRNAP, Vrchlabí a s Českou geologickou službou.

Již v roce 2005 Světová meteorologická organizace rozhodla, že tématem roku 2007 bude Polární meteorologie: pochopení globálních vlivů. Podpořila tím Mezinárodní polární rok (International Polar Year, IPY) 2007-2008, který probíhá pod záštitou této organizace a Mezinárodní rady pro vědu. Mezinárodní polární rok se koná po čtvrté (první byl v letech 1882 až 1883, druhý v letech 1932 až 1933 a třetí v letech 1957 až 1958), poprvé však probíhá v kontextu klimatických změn. Stejně jako před 50 lety představuje výzkumné akce ohromného rozsahu. Zúčastní se jich přes 5000 vědců ze 63 zemí. Společným cílem jejich 225 projektů je posunout dál znalostí ve stále nejméně probádaných oblastech Země - v Arktidě a Antarktidě. Hlubší poznání a pochopení zákonitostí a propojení tak složitých systémů je nad síly kteréhokoliv jednotlivého státu.

Přípravami se zabývala i polární sekce České geografické společnosti. Nejde však jen o získávání vědeckých poznatků. Je to poprvé, kdy je zde zřetelná snaha přiblížit realitu polárních krajů široké veřejnosti a získat novou generaci výzkumníků. K tomuto cíli směřuje i výstava Knihovny geografie PřF UK. Představuje nejdrsnější podmínky polárních oblastí. Podává chronologické přehledy o dobývání obou pólů s českou účastí. Široké veřejnosti bude představena i nová česká polární stanice na ostrově Jamese Rosse. Celá výstava je provázena originálními fotografiemi Daniela Nývlta, geologa, který pobýval na Mendlově polární stanici. Expozice se dotýká také aktuálních otázek spojených s bojem o vlastnictví pólů.

Bude přiblížena dlouholetá mezigenerační tradice výzkumů polárních krajů na PřF UK : Zukriegel, Švambera, Hadač, Kunský, Váňa, Jeník, Komárková nebo Sekyra, ad. Pro návštěvníky bude možná překvapivé zjištění, že podmínky tundry a polárních oblastí je možno zkoumat i v českých horách. Proto jsme také zvolili do podnázvu výstavy termín Vysoké Sudety (Krkonošsko-jesenickou soustavu), jimiž se zabývají naši kolegové již desetiletí. V současné době tým fyzických geografů z PřF UK (Engel, Treml, Křížek) zkoumá glaciální a periglaciální tvary reliéfu České republiky. Studium těchto jevů umožňuje rekonstruovat vzhled a vývoj naší krajiny od dob ledových po současnost. Přispívá rovněž k získání paleoklimatických dat, které se využívají při zkoumání nyní tolik aktuálních změn klimatu.

Výstava chce nejen přispět k popularizaci akce Mezinárodní polární rok, ale chce poukázat na řetězce globálních souvislostí, na fakt, že tání ledovců, klimatické změny a vše, co se děje na pólech, je důležité z mnoha hledisek i pro Česko. A naopak i z české geologické historie můžeme zkoumat polární oblasti a analogicky odvozovat a prognózovat další procesy.

Výstavu doprovází na webových stránkách knihovny http://geografie.natur.cuni.cz/library on-line prezentace unikátních historických reprodukcí z archivních sbírek Knihovny geografie PřF UK, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Jde o největší dokumentační veřejně přístupnou českou polární sbírku čítající 295  map, grafik a fotografií z 25 knih. Nejstarší pochází z roku 1774. Chceme tím mimo jiné doložit staletou snahu lidstva o prozkouzmání obou točen a odkrytí jejich tajemství. Polární problematika se tak prostřednictvím internetové sítě může dostat daleko za hranice Prahy.

Výstava je rovněž příspěvkem k mezinárodnímu roku planety Země (2007-2009).

Podrobné informace:

Informace o provozu a zapůjčení výstavy podává Martina Musilová, musilovmarti@natur.cuni.cz.
Mgr. Eva Novotná, autorka výstavy, novotn48@natur.cuni.cz
Alena Ječmínková, tiskové oddělení PřF UK, vnejsi@natur.cuni.cz

Seznam posterů

 1. Polární rok. Arktida – Vysoké Sudety – Antarktida
 2. Svědectví naší krajiny o době ledové
 3. Ostrov Arktidy ve střední Evropě. Arkto-alpinská tundra
 4. Čtvrtohorní zalednění hor Českého masivu
 5. Jižní pól: Antarktida
 6. Komu patří póly?¨
 7. Severní pól: Arktida
 8. Počasí na pólech
 9. Polární den a noc
 10. Eskymáci
 11. Česká polární stanice 2003
 12. Polární rok a Češi
 13. Polárníci z Albertova
 14. Josef Sekyra
 15. Tradice polárních výzkumů na PřF UK v Praze
 16. Objevy Arktidy s účastí Čechů
 17. Objevy Arktidy s podílem Čechů
 18. Polární zvířata a rostliny
 19. Fotky polárních badatelů

 

Akce dokumentů