E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSiege maps: keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti

MAPOVÁ SBÍRKA GEOGRAFICKÉ SEKCE PŘF UK V PRAZE A NATIONAL MUSEUM OF FINE ARTS MALTA

pořádali výstavu:

Siege maps: keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti

Místo: PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, předsálí Mapové sbírky 2. patro, tel.: 221 951 590, https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

Termín vernisáže: 30. 6. 2016 v 14.00

Termín výstavy: 1. 7. - 31. 8. 2016

Doba otevření: Po-Pá 9.00 - 17.00

Vstup volný

Dne 30. 6. 2016 ve 14.00 byla slavnostně za účasti vzácných hostů zahájena maltsko-česká výstava Siege maps: keeping memory safe (Mapy obležení jako záchrana paměti). Výstavu připravilo National museum of Fine Arts ve Valletě s Mapovou sbírkou Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na podporu společné nominace map obležení od G. F. Camocia do mezinárodního Registru programu Paměti světa světového dědictví UNESCO. Žádost byla podána letos v květnu a její výsledky budou známy v červnu roku 2017.

Výstava představuje nejen čtyři verze renesanční mapy Velkého obležení vytvořené v rozmezí května a září roku 1565, ale také objasňuje, jak plánky vznikaly, kdo je vytvořil, kde jsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi a detailně popisuje geografické a bitevní situace. Autorem byl Giovanni Francesco Camocio (1501-1575), ve své době známý benátský nakladatel knih a map, který pracoval v okruhu slavného malíře Tiziana. Mistr Camocio již o deset let později zemřel jako většina Benátčanů na mor.

V květnu 1565 zaútočilo na Maltu turecké vojsko sultána Sulejmana I., s 40 tisíci muži a Dragutovými piráty. Proti nim stálo pouhých 540 maltských řádových rytířů a 8 tisíc Malťanů a evropských žoldnéřů. Přestože přesila byla obrovská, podařilo se po čtyřech měsících obléhání, především díky statečnosti obránců Malty i pomoci sicilského místokrále Garcia de Toledo, Turky porazit. Camociovy mapy nejen že rychle a účinně informovaly Evropu o průběhu obležení, ale především jako první přinesly tolik očekávanou zprávu o prohře Turků.

Tři verze mapy bitvy se nacházejí v kartografických sbírkách National museum of Fine Arts na Maltě. Druhá verze byla nalezena dr. Josephem Schiro, díky digitalizovaným a zveřejněným mapám v Mapové sbírce PřF UK. V současnosti jde o jediný dochovaný výtisk v euro-amerických sbírkách. Tak mohl být po 450 letech znovu sestaven celý cyklus válečného zpravodajství z rozhodující bitvy o Maltu.

Expozici doprovázejí originální videoprezentace. Mezi nimi návštěvníky jistě potěší ukázka tradičního řemesla výroby mědirytiny mapy od maltského mistra Rainera Kalnbacha (1928-). Dále je připravena komparace rozdílů čtyř verzí mapy a na závěr návštěvníci uvidí animaci průběhu bitvy vyrobenou studentem Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK Jakubem Báčou.

Výstava byla připravena na podporu česko-maltské přihlášky do mezinárodního Registru programu Paměť světa světového dědictví UNESCO. Registr vznikl v roce 1997 a každé dva roky jsou do něho zapisovány světově unikátní části dokumentového dědictví. Česká republika v registru eviduje již 5 úspěšných zápisů. Z 350 celkově zapsaných památek zatím tvoří kartografické dokumenty pouhá 4%. Přihláška byla podána v květnu letošního roku a výsledky budou známy v červnu roku 2017.

Bližší informace poskytne spoluautorka projektu: PhDr. Eva Novotná, novotn48@natur.cuni.cz

nebo spoluautorka české verze Ing. Lada Fenclová, lada.nevoralova@natur.cuni.cz, tel. +420 221 951 967

Náhled pozvánky

 

Akce dokumentů