E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava k oslavám 150 let geografie na UK

Knihovna geografie a Geografická sekce PřF UK za podpory Městské části Praha 2 pořádala výstavu k oslavám 150 let geografie na UK v předsálí Knihovny geografie.

                                                 

 

 

Seznam posterů

  1. název v. 150. let geografie na UK v Praze, datum konání
  2. Přírodovědecká fakulta UK v Praze: Katedra aplikované geoinformatiky

a kartografie:

a) CITT Praha Akademie kosmických technologií, oblast Galileo

     3.  PřF UK: b) Program „Winkart“

     4.  PřF UK: c) Analýza katedry

     5.  PřF UK: d) Vznik katedry

     6.  PřF UK: e)  Výzkum dlouhodobých změn využití ploch Česka

     7.  Katedra fyzické geografie a geoekologie: Stručná historie fakulty

     8.  Členové katedry a jejich výzkumné zaměření

     9.  Amazon Revers – where rises it’s major headstream?

   10.  Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift

          in the East Nepal Himalaya

  1. Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn

a evropské integrace.

   12.  Atlas of the Czech Republic Landscape

   13.  Are Czech Children a Matter of Concern?

   14.  Katedra demografie a geodemografie

   15.  Katedra demografie a geodemografie – foto vedení

   16.  Demografie na UK

   17.  Katedra demografie a geodemografie – lidé na katedře

 

 

Akce dokumentů