E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeskoslovensko: zmizelý prostor a čas

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádala pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc. ve dnech 17.10. 2008 - 31.1.2009 výstavu Československo: zmizelý prostor a čas.

Hlavním cílem výstavy je připomenout  90. výročí vzniku samostatného Československa a podíl geografů na formování hranic nově vzniklého státu.

Výstava umožní představit veřejnosti, jinak skryté, kulturní dědictví mapových sbírek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Historického ústavu Akademie věd České republiky a Knihovny geografie PřF UK. Jedná se o unikátní originální mapy Československa dokumentující rozšiřování a zmenšování hranic našeho území v závislosti  na Mírové konferenci v Paříži (1919-1921), pořádané vítězi první světové války, na které se projednávaly mírové smlouvy mezi státy Dohody, jejich spojenci a poraženými centrálními mocnostmi, tedy Německem, Rakouskem, Maďarskem, Bulharskem a Tureckem.

Podstatnou úlohu při tvorbě budoucí mapy Československa tehdy sehrál jeden ze členů československé delimitační komise, profesor Přírodovědecké fakulty UK Viktor Dvorský (1882-1960).

Na výstavě budou vedle historických map vystaveny i dobové diplomové práce zpracované na téma československé hranice a dobové publikace přibližující tuto problematiku v řadě světových jazyků.

Prezentována nebudou pouze historická díla, ale také témata současného geografického výzkumu týkajícího se hranic a pohraničí. Formou obrázků, map a grafů doplněných vysvětlujícími texty a fotografiemi, dobovými i současnými, bude dokumentován obraz geopolitických změn ve Střední Evropě ve vývoji české krajiny, proces integrace Česka do evropských struktur doprovázený proměnami funkce hranic, formováním přeshraniční spolupráce, problémy regionálního rozvoje pohraničních oblastí apod.

Kontakt: Za kolektiv autorů: Mgr. Eva Novotná, novotn48@natur.cuni.cz, tel..: 221 951 355

Seznam posterů výstavy

 1. Úvodní poster s názvem výstavy (formát B1)
 2. Změny krajiny v příhraničních oblastech Česka (B1)
 3. Přeshraniční změny krajiny v oblasti bývalé železné opony (B1)
 4. Krajina pohraniční: problematické ddědictví (B1)
 5. Imprese (B1)
 6. Podklady mírové konference. Návrhy úpravy hranic (B1)
 7. Hranice Československé republiky (B1)
 8. Geografové a vznik Československa (B1)
 9. Citace z Peroutkova Budování státu II. 1919 (na úzkém pruhu )
 10. 3 kopie fotografií z oslav vyhlášení samostatného státu v Praze
 11. 1 malý plakátek (A4)
 12. 1 kopie mapy Československa ještě i s Podkarpatskou Rusí

 

Akce dokumentů