E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorie knihovny

Podrobné informace o historii knihovny naleznete v diplomové práci ZDE


1885: Na chodbě Geologického ústavu ve Spálené ulici v Praze jedna vypůjčená skříň pro geografickou příručku. Dary a výměny tvořily základ akvizice. Knihovnu podporoval zejména klub přírodovědecký a klub historický, také z univerzitní a veřejné knihovny v Praze docházely pravidelně duplikáty. První knihovník, prof. Václav Švambera, vykonával místo bibliothekáře a archiváře ústavu 9 let bezplatně.

1891 vznikl Geografický ústav a s ním Geografická knihovna, sídlo bylo v Kaulichově domě na Karlově náměstí

1907 popsal knihovnu prof. V. Švambera v díle Geografický ústav (1907)

1908 ředitelem Geografického ústavu prof. Václav Švambera

1910 zvýšení dotace ústavu a knihovny

1911-1913 stavba západního křídla budova na Albertově 6

1914 stěhuje se Geografický ústav na Albertov a knihovna získává sál s galerií o rozloze 133 m2

1920: PřF UK se oddělila od FF UK. Prof. Švambera na ni přechází s celým Geografickým ústavem.

1924-1926 S dostavbou východního křídla budovy na Albertově 6, geografie získala nové prostory pro oborovou knihovnu. Druhá místnost měla 105 m2.

1939 umírá prof. V. Švambera

1990 získávání kvalitní oborové literatury ze zahraničí.

1993: Knihovna převzala fond zrušeného Geografického ústavu AV ČR. Knihovna je v Česku jedinečná právě svým obsahem, proto byla také nazývána Základní geografická knihovna, Knihovní středisko geografie nebo Oborová knihovna geografie.

2005: Proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Celková plocha knihovny v otevřeném fondu byla výrazně rozšířena na 200 m2 a zpřístupnily se dosud uzavřené galerie. Čtenáři zde mají přístup k 752 bm knih ve volném výběru.

2006: Začala postupná revize knižního fondu, která nebyla v knihovně provedena v posledních 40 letech. Proběhla rekonstrukce nového depozitáře v suterénu budovy. Byly zde instalovány elektrické kompaktní regály a přestěhovány veškeré časopisy z několika stávajících depozitářů budovy. Dále zde byla umístěna část staršího knižního fondu.

2007: jsme zprovoznili nové webové stránky.

V roce 2008 jsme zakoupili trezor na staré tisky.

2009: Rekonstrukce pracovny a starého depozitáře v suterénu budovy. Byly zde instalovány elektrické kompaktní regály.

2012: Knihovna přesunula jeden ze svých depozitářů z budovy na Albertově do Lešetic u Příbrami. V souvislosti se změnou Organizačního řádu PřF UK proběhla změna názvu knihovny z "Geografická knihovna" na "Knihovna geografie".

 

1926

Akce dokumentů