E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJiří Viktor Daneš

Galerie otců zakladatelů - (1. studovna)

Prof. PhDr. Jiří Viktor Daneš

5_1.jpg
Jiří Viktor Daneš - autorka: akademická malířka Zdenka Landová (portrét z Galerie otců zakladatelů geografie zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK)

(*23.8.1880  - Nový Dvůr u Kladna, dnes Pavlov u Unhoště   †11. 4. 1928 – Los Angeles)

Po ukončení gymnázia na Malé straně přišel roku 1898 studovat dějepis a zeměpis na Filozofickou fakultu UK. Působil také jako asistent Jana Palackého. Celý život – již od mládí velmi často cestoval. Roku 1902 získal doktorát a v Sofii se setkal s bělehradským profesorem Jovanem Cvijićem.V letech 1903-1904 studoval krátce na Berlínské univerzitě. Na podzim roku 1904 se pak jako jediný zástupce české geografie zůčastnil 8. Mezinárodního zeměpisného kongresu ve Washingtonu. Následně pak Daneš procestoval severovýchodní část Spojených států amerických. Roku 1906 byl jmenován docentem všeobecné geografie (Úvodí dolní Neretvy) na UK a následně odcestoval přes Německo a Francii až do Havany. V Mexiku se pak účastnil dalšího mezinárodního kongresu, tentokrát z oblasti geologie. V akademickém roce 1907/8 působil na obchodní akademii v Praze 2 (r. 1907 se také stal docentem na české technice). Roku 1908 přednášel  na mezinárodním kongresu geografů v Ženevě o Jamajském krasu. V roce 1912 byl Daneš jmenován mimořádným profesorem geografie na UK a  roku 1919 se stal řádným profesorem. V letech 1920-22 zastával Jiří Viktor Daneš dokonce místo konzula v Sydney. Po návratu z cest po Austrálii, Číně a Japonsku se Daneš opět začal vice věnovat své pedagogické práci. V akademickém roce 1925-26 působil jako děkan Přírodovědecké fakulty UK. Na cesty se opět vydal i s manželkou 29. 10. 1927. Cílem byla tentokrát Severní Amerika. Dne 11. 4. byl však při fotografování naftových věží poblíž Hollywoodu sražen projíždějícím automobilem a následkům této nehody podlehl. Viktor Daneš byl vynikajícím geografem mezinárodní úrovně a výborným učitelem. Hlavním tématem jeho geografických prací byla problematika krasu. Hodnotné jsou však i jeho práce z oblasti geografie obyvatelstva. K jeho nejvýznamnějším dílům patří např. : Die westherzegowinische Kryptodepression (1905), Das Karstgebiet Goenoeng Sewoe in Java (1915), Úvod do geomorfologie Slovenska a Podkarpatské Rusi (1920), Původ a zanikání domorodců v Austrálii a Oceánii (1924), Spádové křivky přítoků Vltavy v okolí pražském (1927), či jeho disertační práce Hustota obyvatelstva v Hercegovině (1902).

 

Zdroje:

HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967: Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1967, 421 s.

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

 

Další informace o Jiřím V. Danešovi v medailonku AVČR

 

 

Jiří Viktor Daneš - obrazová galerie

.
.

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF

 

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

. .

- Fotografie Jiřího Viktora Daneše.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

- Fotografie Jiřího Viktora Daneše, zveřejněná po jeho tragickém úmrtí.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

. .

- Jiří Viktor Daneš, J. Shirley a Karel Domin při exkurzi  na Tambourine Mountains ve východní Austrálii.

zdroj: DANEŠ, Jiří Viktor a Karel DOMIN. Dvojím rájem.  2. vyd. V Praze: J. Otto, 1925,  796 s.


Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

- Jiří Viktor Daneš na cestách po Přední Indii - poblíž jeskynních chrámů v Elloře.

zdroj: STĚHULE, Josef. Cesty prof. dra. J. V. Daneše. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1928, roč. 34, č. 1, s. 142-168.

 


.

- Jiří Viktor Daneš na cestách v Sarajevu

zdroj: Archiv Knihovny geografie

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

DÍLO:

Bibliografie Jiřího Viktora Daneše

 

LITERATURA:

Seznam prací o J. V. Danešovi od J. Stěhuleho

Díla o Jiřím Viktoru Danešovi


Akce dokumentů