E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJosef Kunský

Galerie otců zakladatelů - (2. studovna)

Prof. RNDr. Josef Kunský

 

Josef_KunskyJPG_kresba.JPG
Josef Kunský - autorka: akademická malířka Zdenka Landová (portrét z Galerie otců zakladatelů geografie zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK)
(*6. 10. 1903 – Sušice u Klatov   † 21. 9. 1978 – Sušice u Klatov)

Josef Kunský pocházel ze Šumavského podhůří. Na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy přichází po složení maturity v r. 1922. Jeho studijními obory byly přírodopis a zeměpis, později si však svou aprobaci rozšířil také na matematiku a fyziku. Roku 1928 obhájil u Václava Dědiny dizertační práci s názvem „Studie o třetihorních štěrcích ve středních Čechách“, na jejímž základě získal doktorát. Po ukončení studií pracoval v několika pražských středních školách. Roku 1934 se pak Josef Kunský habilitoval prací „Údolí Otavy“ , v níž spoljil geografické a geologické metody výzkumu říční sítě. V létě roku 1936 vedl Kunský expedici na Island a Faerské ostrovy. Při svých cestách v rámci expedice zkoumal především tvary vulkanického  a ledovcového reliéfu. K účastníkům expedice patřili např. botanik Emil Hadač či geograf Zdeněk Roth. Po návratu vznikl cestopis, který vyšel v r. 1958 německém jazyce pod názvem „Polarlicht über Vulkaninseln“ a v češtině pak vycházel v celé řadě článků, především v rámci časopisu Širým světem.V letech 1942-1945 působil Josef Kunský v Ústředním ústavu geologickém. Po druhé světové válce se pak roku 1946 stal mimořádným profesorem fyzické geografie na UK a řádným profesorem byl jmenován v roce 1949. V letech 1950-1952 působil Josef Kunský jako proděkan PřF UK a roku 1953 byl jmenován členem-korespondentem ČSAV. Kunský byl řadu let v redakčních radách několika časopisů. Vedl například Zeměpisný magazín (1945-1950). Ve své práci se zaměřoval na geomorfologii a často spojoval metody geografie a geologie. Patřil také k zastáncům a propagátorům tzv. Blokadiagramu. Jeho vášnemi byl především rodný kraj (Šumava a Pootaví) a pak také dějiny geografie a cestovatelství. K jeho nejvýznamnějším pracem patří: Kras a jeskyně (1950), dvousvazková monografie Čeští cestovatelé (1959, 1961), Geografie geomorfologie a klima Sušicka (1962),  učebnice Československo fyzicky zeměpisně (1974). Kunský byl také spoluautorem knihy Macocha a Moravský kras (1953, 1961) a v rámci Příručního slovníku naučného vytvářel hesla z oboru geografie.

 

Zdroje:

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

 

Josef Kunský - obrazová galerie

..

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF

 

 

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

. .

- fotografie Josefa Kunského

zdroj: LOUČEK, Dimitrij. Josef Kunský šedesátníkem. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1963, roč. 68, č. 4, s. 283-292.

- Složení Geografického ústavu UK z roku 1966 (první zprava Josef Kunský)

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

. .

- Josef Kunský (prní zprava) při exkurzi v okolí Teplických skal

zdroj: Archiv dr. Jiřího Novotného

Josef Kunský při práci v terénu

zdroj: Archiv dr. Jiřího Novotného

.

- Josef Kunský (čtvrtý zleva)  při exkurzi v okolí Teplických skal

zdroj: Archiv dr. Jiřího Novotného

 

DÍLO:

Bibliografie Josefa Kunského

 

LITERATURA:

Díla o Josefu Kunském

Akce dokumentů