E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Křtitel Kašpar Palacký

Galerie otců zakladatelů - (1. studovna)

Prof. PhDr. Jan Křtitel Kašpar Palacký

 

6.jpg
Jan Kašpar Křtitel Palacký - autorka: akademická malířka Zdenka Landová (portrét z Galerie otců zakladatelů geografie zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK)

(*10. 10. 1830 - Praha   † 22. 2. 1908 - Praha)

Jediný syn známého historika a politika Františka Palackého studoval původně Právnickou fakultu pražské university. Od mládí často cestoval. Po krátké advokátní praxi se začal věnovat geografii (Studoval např. krátce v Berlíně u Karla Rittera.) Roku 1856 se habilitoval jako první docent geografie na univerzitě v Praze. Jako docent přednášel do r. 1866 a znovu od r. 1878. (Roku 1866 odešel z univerzity a začal se věnovat politice. Již roku 1861 zasedal Jan Palacký za Staročechy na zemském sněmu a v  roce 1870 byl dokonce zvolen do Říšské rady.) Jeho doménou byl všeobecný zeměpis a biogeografie. Přednášel jak v českém, tak německém jazyce. Z vyprávění jeho studentů vyplývá, že Palackého přednášky byly dosti chaotické a neuspořádané. Jeho psané texty jsou pak údajně typické množstvím zkratek a statistik. Roku 1882 byl podán návrh na Palackého profesuru, kterému bylo vyhověno až v roce 1885, kdy byl jmenován mimořádným profesorem. Od roku 1891 na české universitě působil již jako řádný profesor geografie. Mezi jeho nejzásadnější díla patří:  Zeměpis všeobecný vědecký srovnávací I. (Praha 1857-60), Vzduchosloví (1863 – bývá považováno za první českou učebnici meteorologie), Pflanzengeographische Studien (Praha 1866, 1883, 1884), Die Verbreitung der Vőgel auf der Erde (Vídeň 1885), Die Verbreitung der Fischer (Praha 1891) či Zeměpisné rozšíření želv (1897).

 

 

 

Zdroje:

HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967: Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1967, 421 s.

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

 

Jan Křtitel Kašpar Palacký - obrazová galerie

.
.

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

. .

Fotografie Jana Křtitele Kašpara Palackého.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

 

 

 

Členský diplom Jana Palackého z Vídeňské zeměpisné společnosti.

zdroj: ČUDA, Karel. Jan Palacký: příspěvek k dějinám českého zeměpisu. Praha, 1951. 135 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova.


Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

.

 

- Ukázka rukopisu Jana Palackého (z roku 1902).

zdroj: ČUDA, Karel. Jan Palacký: příspěvek k dějinám českého zeměpisu. Praha, 1951. 135 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova.


Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

DÍLO :

Bibliografie Jana Křtitele Kašpara Palackého

Důležité vědecké spisy Jana Palackého (Karel Čuda)

 

LITERATURA :

Díla o Janu Křtiteli Kašparu Palackém

Akce dokumentů