E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJulie Moschelesová

Galerie otců zakladatelů - (2. studovna)

Doc. PhDr. Julie Moschelesová

 

(*21. 8. 1892 – Praha   † 7. 1. 1956 – Praha)

 

Julie Moschelesová pocházela ze zámožné židovské rodiny (dědeček údajně vlastnil továrnu na sukno). Matka však byla nevidomá a tak svěřila Julii na výchovu jejímu strýci, Felixi Moschelesovi, který byl znám jako anglický malíř. Právě se svým strýcem procestovala Julie Moscheles v mládí celou Evropu a Severní Afriku. Při svém pobytu v Oslu začala pracovat v tamním geologickém ústavu, kde se začala věnovat výzkumu geomorfologie Skandinávského poloostrova. Doktorát na pražské univerzitě získává u F. Machatschka v roce 1916 a v letech 1917-1922 působila jako nehonorovaná asistentka na německé univerzitě v Praze. Díky Václavu Švamberovi přechází Julie Moschelesová v roce 1923 na českou univerzitu, kde se roku 1934 habilitovala z antropogeografie (dnes socioekonomické geografie). Převážně se však věnovala fyzické geografii. Po okupaci roku 1939 byla Julie Moschelesová z rasových důvodů nucena opustit Českou republiku. Působila nejprve v australském Melbourne, kde přednášela na obchodní fakultě a v letech 1942-44 pak pracovala ve službách samostatné armády Nizozemské východní Indie. Po válce se se vrátila opět do Československa, kde ovšem nenalezla na živu nikoho z příbuzných. Traduje se, že jistou dobu pak žila  v jedné z podkrovních místností děkanátu Přírodovědecké fakulty na Albertově. Až po čtyřech letech se pak mohla vrátit na katedru geografie, kde přednášela regionální geografii až do té doby, než podlehla zákeřné rakovině.  Julie Moschelesová byla výjimečná tím, že publikovala téměř ve všech oborech geografie. Nejvíce se věnovala fyzickému zeměpisu a zejména geomorfologii a jako badatelka byla více známa v zahraničí. K jejím nejvýznamnějším pracem patří: Wirtschaftsgeographie der Tschechoslowakischen republik (1921), Vlnité pohyby o velké amplitudě v jižních Čechách (1931), mapa Britských ostrovů ve Stielerově atlase (1935)

 

Zdroje:

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

KETTNER, Radim. K šedesátinám Julie Moschelesové. Sborník československé společnosti zeměpisné. 1953, roč. 1952, sv. 57, s. 19-25.

 

O Julii Moschelesové v časopise Univerzity Karlovy – iForum

Studie historika Jiřího Martínka o Julii Moschelesové - Radost z poznání nemusí vést k uznání

 

Julie Moschelesová - obrazová galerie

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

 

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

- Fotografie Julie Moschelesové.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

 

 

 

- Titulní list  Etudes des plates-formes

non-structurales od Julie Moschelesové.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 


Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

- Ukázka z díla O nejmladších horotvorných

poruchách v Karpatech od Julie Moschelesové .

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

 

DÍLO :

Bibliografie Julie Moschelesové

Bibliografie Julie Moschelesové od Radima Kettnera

 

LITERATURA:

Díla o Julii Moschelesové

 

Akce dokumentů