E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníViktor Dvorský

Galerie otců zakladatelů - (1. studovna)

 

Prof.  JUDr. PhDr. Viktor Dvorský

 

(*22. 9. 1882 - Praha † 26. 11. 1960 - Praha)

Viktor Dvorský studoval nejprve práva a svá studia na pražské univerzitě ukončil roku 1905 doktorátem práv. Následně pokračoval doktorátem filosofie (geografie) r. 1907. V letech 1909 – 1919 působil jako asistent u Václava Švambery. Již roku 1910 se habilitoval z oboru antropogeografie a to na základě rozsáhlé studie o černohorsko-tureckých hranicích. (Později se stal i docentem geografie na dnešním ČVUT). Cestoval např. v balkánských zemích a Alpách (Měl zálibu v horolezectví.). Svou studií s názvem Hranice českého území, vydanou v časopise Národ roku 1917 v podstatě nastínil podobu budoucího Československa ve smyslu jeho hranic. V letech 1918/19 se uplatnil jako odborný expert při jednáních v Paříži (roku 1919 se zúčastnil mírové conference ve Versailles) a téhož roku (1919) byl také jmenován mimořádným profesorem na Karlově univerzitě. Roku 1920 se stal řádným profesorem na ČVUT, tj. na Vysoké škole obchodní, kde byl v akademickém roce 1922/1923 jejím děkanem (a také jedním z jejích prvních děkanů vůbec). Viktor Dvorský pracoval také jako zástupce československého komisaře v československo-polské rozhraničovací komisi. R. 1928 se stal ředitelem Svobodné školy politických nauk a r. 1929 řádným profesorem geografie na UK. Téhož roku (1929) odjíždí Viktor Dvorský na služební cestu do Londýna, kde jej ranila mrtvice. Vzhledem k tomu byl na následujících 30 let života vyřazen z vědecké práce a roku 1934 odešel tzv. “na odpočinek”. Přesto byl roku 1952 ve svých 70 letech jako první geograf jmenován akademikem. Dvorský je považován za jednoho z našich nejlepších ekonomických geografů (antropogeografů) a současně za zakladatele ekonomické geografie (dříve antropogeorgafie) u nás. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří např. Černohorsko-turecké hranice od Bojany k Taře (1909, habilitace). Všeobecný zeměpis člověka (1910 a 1923), Poloha měst v Čechách (1916), Území českého národa (1918), třídílná učebnice Všeobecný zeměpis obchodní (1921), Základy politické geografie a československý stát (1923).

 

Zdroje:

HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967: Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1967, 421 s.

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

 

Další informace o Viktoru Dvorském v medailonku AVČR

 

Viktor Dvorský - obrazová galerie

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

 

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

 

- fotografie Viktora Dvorského

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

- fotografie Viktora Dvorského

zdroj: STĚHULE, Josef. Prof dr. Viktor Dvorský - šedesátník. Sborník Československé společnosti zeměpisné 1945, roč. 50, č. 1, s 79-83.

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

DÍLO:

Bibliografie Viktora Dvorského

LITERATURA:

Díla o Viktoru Dvorském od J. Kremerové

Akce dokumentů