E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVáclav Švambera

Galerie otců zakladatelů (1. studovna)

Prof. PhDr. Václav Švambera


1_1.jpg
Václav Švambera - autorka: akademická malířka Zdenka Landová (portrét z Galerie otců zakladatelů geografie zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK)

(*10. 1. 1866 - Peruc u Loun   † 27. 9. 1939 - Praha)

Syn krejčího a nejoblíbenější žák Jana Křtitele Kašpara Palackého začal studovat geografii (a historii) roku 1885. Zpočátku byl také bezplatným asistentem Jana Palackého (v té době se živil především literární činností).  Od r. 1894 pak působil jako jeho řádný asistent. Studoval mimo jiné v Berlíně či Lipsku a mohl se tak pyšnit kontakty na celou řadu evropských geografů. Václav Švambera řadu let figuroval jako hlavní zpracovatel geografických hesel pro Ottův slovník naučný (v letech 1893-98 vedl jeho geografickou část). Jeho doménou však byla zejména hydrologie. Doktorátu dosáhl v roce 1896 na základě práce s názvem Lybijská poušť a docentury pak roku 1902. V roce 1908 byl jmenován mimořádným profesorem a ředitelem Geografického ústavu. Řádným profesorem se stal o osm let později (1916). Bezplatně spravoval knihovnu, která se později stala základem dnešní Knihovny geografie na PřF UK.  Roku 1920 pak zakládá Státní sbírku mapovou (dnešní Mapovou sbírku PřF UK) a o rok později (1921) společně s Janem Palackým edici Travaux géographiques, v níž byly ve světových jazycích vydávány  stěžejní práce českých geografů. Švambera se take podílel na vzniku samostatné Přírodvědecké fakulty UK. V akademickém roce  1923-24 pak působil jako děkan Přírodovědecké fakulty UK. Švamberovou nejvýznamnější prací je dílo Kongo (Praha 1901-05), dále  výsledky hydrografického zkoumání šumavských jezer a edice starých map českého území - Monumenta cartographica Bohemia. Největší uznání si Václav Švambera získal budováním Geografického ústavu na Karlově náměstí a zejména na Albertově. Svou činností se zasloužil o zařazení české geografie na světovou úroveň.

 

 

Zdroje:

HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967: Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1967, 421 s.

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

 

O Prof. Václavu Švamberovi na stránkách Mapové sbírky.

Článek o Prof. Václavu Švamberovi  na Wikipedii.

Dílo Prof. Václava Švambery na Wikipedii.

 

Václav Švambera  - obrazová galerie

.
Václav Švambera - autorka: akademická malířka Zdenka Landová (portrét z Galerie otců zakladatelů geografie zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK)

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

 

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

- Portrét z Galerie otců zakladatelů geografie.

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

.
.

- Fotografie Václava Švambery z článku Dr. Stanislava Nikolau.

zdroj: NIKOLAU, Stanislav. Za prof. drem Václavem Švamberou. Sborník České společnosti zeměpisné. 1939, roč. 45, č. 1, s.  81-87.


Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

- Fotografie Václava Švambery v pracovním plášti.

zdroj: KRÁL, Jiří. Sborník zeměpisných prací věnovaných prof. Václavu Švamberovi: Recueil de travaux géographiques offert a M.V. Švambera. Praha: Jiří Král, 1926, 182 s., x s. [2 mapy]

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

.
.

- Kancelář Václava Švambery v době, kdy řídil Geografický ústav.

zdroj: ŠVAMBERA, Václav. L'Institut de géographie de l'Université Charles IV. Praha: Institut de géographie de l'Université Charles IV., 1931, 20 s.


Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

- Pracovna Václava Švambery v době, kdy řídil Geografický ústav.

zdroj: KRÁL, Jiří. Sborník zeměpisných prací věnovaných prof. Václavu Švamberovi: Recueil de travaux géographiques offert a M.V. Švambera. Praha: Jiří Král, 1926, 182 s., x s. [2 mapy]

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

DÍLO :

Bibliografie Václava Švambery

 

LITERATURA:

Díla o Václavu Švamberovi

Akce dokumentů