E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJaromír Korčák

Galerie otců zakladatelů - (2. studovna)

Prof. RNDr. Jaromír Korčák

 

(*12. 7. 1895  – Vrážné, ob. Svitavy   † 6. 10. 1989 – Praha)

 

Jaromír Korčák , syn řídícího učitele, po studiích na reálce v Jevíčku vystudoval zeměpis a přírodopis na pražské univerzitě. Následně pracoval ve Státním úřadu statistickém, kde shodou okolností působil také zakladatel československé demografie A. Boháč. Údajně díky jeho vlivu se Korčák přiklonil k demografii a geografii obyvatelstva. Korčáka údajně ovlivnil také fyzik Václa Láska, díky němuž začal více využívat matematické a statistické metody v geografii. V  Praze však absolvoval také diplomatickou školu. V roce 1930 měl Korčák pomáhat s organizací sčítání lidu. Po druhé světové válce pak začíná Korčák studovat Vysokou školu politickou, odkud si jej vyžádala roku 1951 samotná PřF UK. Ještě v tomtéž roce  je Korčák  jmenován profesorem. Po rozdělení katedry  geografie, byl v roce 1953 Jaromír Korčák hlavou katedry ekonomické a regionální geografie (1951-1960), kterou údajně vybudoval „z ničeho“  a vedl také Národní komitét geografický. Penzionován byl roku 1966, ale i po té se stále věnoval geografii. Zemřel v požehnaném věku 94 let. K jeho nejvýznamnějším dílům lze zařadit: Vylidňování Jižních Čech (1929), Studie o teorii národností (1931), Geografické základy Československa, jeho kmenové oblasti (1938), Geografie obyvatelstva ve statistické syntéze (1973)

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

HROMÁDKA, Jan. K šedesátinám dr. Jaromíra Korčáka. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1955, roč. 60, č. 4, s. 271-277.

Medailon Jaromíra Korčáka na stránkách České geografické společnosti

 

Jaromír Korčák - obrazová galerie

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

 

 

autorka: akademická malířka Zdenka Landová

portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

- fotografie Jaromíra Korčáka

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

- fotografie Jaromíra Korčáka

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

-fotografie Jaromíra Korčáka

zdroj: HROMÁDKA, Jan. K šedesátinám dr. Jaromíra Korčáka.

Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1955, roč. 60, č. 4, s. 271-277.


Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

 

 

DÍLO:

Bibliografie Jaromíra Korčáka

Bibliografie Jaromíra Korčáka od Vlastislava Häuflera

 

LITERATURA:

Díla o Jaromíru Korčákovi

 

Akce dokumentů