E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVáclav Dědina

Galerie otců zakladatelů - (2. studovna)

Prof. PhDr. Václav Dědina

2_Vaclav_Dedina_popisek2.jpg
Václav Dědina - autorka: akademická malířka Zdenka Landová (portrét z Galerie otců zakladatelů geografie zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK)
(*6. 12. 1870 – Vinařice u Mladé Boleslavi   † 30. 11. 1956 - Praha)

 

Václav Dědina se narodil do mlynářské rodiny, jež si přála, aby se věnoval církevní dráze. Po ukončení gymnázia tedy mladý Václav vstupuje r. 1891 do semináře v Gorici. Již o rok později (1892) však přechází na pražskou univerzitu ke studiu přírodopisu a matematiky. Po studiích začal působit jako Gymnaziální profesor (nejprve v Zábřehu, pak v Kolíně a od r. 1901 vyučoval celých 17 let ve Valašském Meziříčí). Právě ve Valašském Meziříčí pak půsbil také na poli regionální politiky. V roce 1907 např. Zorganizoval volbu T. G. Masaryka poslancem říšské rady za Valašsko. Na Valašsku spravoval také sbírky místního muzea a zabýval se studiem různých geografických problémů. Přelomovým je rok 1918, kdy Václav Dědina odchází do Prahy a na filozofické fakultě se r. 1919 na základě práce o křídové tabuli habilituje pro obor geomorfologie. Dědina se zajímal především o geomorfologii, fyzickou geografii, geografickou rajonizaci, regionalismus a vlastivědu. Po tragické smrti J. V. Daneše se roku 1928 stal mimořádným profesorem na Univerzitě Karlově. Řádným profesorem se pak stává v roce 1933. Působil také ve funkci přednosty 1. oddělení Geografického ústavu.  Poté co české vysoké školy uzavřeli nacisté, byl Václav Dědina penzionován. (Na univerzitu se již po válce vzhledem k pokročilému věku nevrátil zdaleka v plné míře.) Pokračoval však ve své vědecké práci. V roce 1952 byl Dědina v rámci ČSAV jmenován tzv. členem korespondentem. K jeho nejvýznamnějším dílům patří: Příspěvky k poznání morfologického vývoje české tabule křídové (1914-1917), Tvář naší vlasti a její vývoj (1925), Geomorfologický vývoj vodních toků v Čechách (1942-1943). Václav Dědina byl také vrchním redaktorem a jedním z iniciátorů díla Československá vlastivěda (1928-1936).

 

Zdroje:

HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967: Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1967, 421 s.

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: (biografický slovník). Praha: Historický ústav, 2008, 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, 509 s. ISBN 80-85983-50-8.

 

Další informace o Václavu Dědinovi v medailonku AVČR

 

Václav Dědina - obrazová galerie

..

autor: akademická malířka Zdenka Landová

- portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie  PřF UK

 

 

 

autor: akademická malířka Zdenka Landová

- portrét z Galerie otců zakladatelů geografie

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde

 

 

 

 

. .

- fotografie Václava Dědiny

zdroj: archiv Knihovny geografie PřF UK

 

 

 

 

- fotografie Václava Dědiny

zdroj: VITASEK, František. Václav Dědina překročil osmdesátý rok svého života. Sborník Československé společnosti zeměpisné 1951, roč. 56, č. 1, s. 7-14.

Obrázek v rozlišení 300 DPI možno stáhnout zde.

 

 

 

DÍLO:

Bibliografie Václava Dědiny

 

LITERATURA:

Díla o Václavu Dědinovi

Akce dokumentů