E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeo.knihovny.cz - nová brána do světa geografických informací

Databáze GEOBIBLINE (Geografická bibliografie ČR online), která zpřístupňuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických a kartografických dokumentů od 15. století do současnosti, se stala primárním zdrojem nové oborové brány Geo.knihovny.cz. Databáze byla obohacena o oborově příbuzná data z ostatních zdrojů zapojených do portálu Knihovny.cz, takže je nyní možné prohledávat přes 316 tisíc záznamů.
Záhlaví nového portálu

 

Vstup do oborové brány GEO naleznete zde.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 24.08.2023 00:00

Akce dokumentů