E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídky témat doktorandských prací (včetně externích spolupracujících laboratoří)

Pracoviště Téma DSP
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Laboratoř genetiky ryb (dr. Alexandr Sember) Cytogenomika halančíků rodu Nothobranchius:
Analýza pohlavních chromozómů, chromozómových fúzí
a jejich genetického obsahu
MBBGV
1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie (doc. Karel Holada) Využití templátem řízené změny konformace proteinů v diagnostice MBBGV
Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř environmentální mikrobiologie (dr. Martina Slaninová Kyselková) Souvislost mezi používáním antibiotik v chovech skotu a výskytem antibiotické rezistence u Acinetobacter spp. v kravských exkrementech a hnoji MIKRO
1. LF UK, Ústav patologické fyziologie (dr. Karina Savvulidi Vargová) Understanding of molecular
mechanisms in human B-cell leukemia in relation to microRNA
MBBGV
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř genové exprese (dr. Lukáš Valihrach) Transcriptome analysis of
acute and neurodegenerative CNS disorders
MBBGV
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení membránového transportu (dr. Olga Zimmermannová) Homeostáze monovalentních kationtů
v eukaryotních buňkách
MBBGV
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř molekulární terapie (dr. Jiří Neužil) SUCLG2 as a new tumor suppressor affecting mitochondrial metabolism MBBGV

MBBGV = doktorský studijní program Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (další možná nabízená témata a pracovní pozice pro doktorandy najdete na webové stránce tohoto programu v sekci Pracoviště zajišťující program)

MIKRO = doktorský studijní program Mikrobiologie

 

Publikováno: Pondělí 30.05.2022 09:05

Akce dokumentů