E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídky témat doktorských dizertačních prací (včetně externích spolupracujících laboratoří)

Pracoviště Téma DSP
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Laboratoř genetiky ryb (dr. Alexandr Sember) Cytogenomika halančíků rodu Nothobranchius:
Analýza pohlavních chromozómů, chromozómových fúzí
a jejich genetického obsahu
MBBGV
1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie (doc. Karel Holada) Využití templátem řízené změny konformace proteinů v diagnostice MBBGV
Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř environmentální mikrobiologie (dr. Martina Slaninová Kyselková) Souvislost mezi používáním antibiotik v chovech skotu a výskytem antibiotické rezistence u Acinetobacter spp. v kravských exkrementech a hnoji MIKRO
1. LF UK, Ústav patologické fyziologie (dr. Karina Savvulidi Vargová) Understanding of molecular
mechanisms in human B-cell leukemia in relation to microRNA
MBBGV
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř genové exprese (dr. Lukáš Valihrach) Transcriptome analysis of
acute and neurodegenerative CNS disorders
MBBGV
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení membránového transportu (dr. Olga Zimmermannová) Homeostáze monovalentních kationtů
v eukaryotních buňkách
MBBGV
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř molekulární terapie (dr. Jiří Neužil) SUCLG2 as a new tumor suppressor affecting mitochondrial metabolism MBBGV

3. LF UK, Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie, Oddělení buněčné a molekulární biologie (dr. Jan Kovář)

1. Molekulární mechanismy rezistence nádorových buněk k chemoterapeutikům

2. Molekulární mechanismy regulace funkce a viability pankreatických beta buněk

3. Molekulární mechanismy vlivu akumulace železa na funkci kritických tkání

MBBGV
PřF UK, Katedra genetiky a mikrobiologie / BIOCEV (dr. Sandra Meneses Huerfano) Exploring the molecular mechanisms of activation and regulation of the innate immune response to BK polyomavirus MBBGV

MBBGV = doktorský studijní program Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

MIKRO = doktorský studijní program Mikrobiologie

Další možná nabízená témata a pracovní pozice pro doktorandy najdete na webové stránce příslušného programu v sekci Pracoviště zajišťující program

 

Publikováno: Čtvrtek 15.06.2023 08:25

Akce dokumentů