E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry genetiky a mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK zve všechny zájemce na pravidelné semináře, které se konají (pokud není v programu uvedeno jinak) každé úterý v době 14:50 - 16:20 v posluchárně B8 (přízemí vpravo) budovy Viničná 5, Praha 2 - Nové Město (na plánku znázorněna červenou barvou).

Semináře tohoto semestru jsou věnovány přednáškám českých i zahraničních odborníků z různých oblastí molekulární biologie, genetiky, mikrobiologie a virologie.

Program seminářů v zimním semestru akademického roku 2017/2018

(ke stažení ve formátu pdf zde, ve formátu doc zde)

Datum      Téma semináře     
3.10.2017

Informace k průběhu magisterského studia, diplomových prací a seminářů

10.10.2017

Irena Krontorád Koutná (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu): Možnosti regenerativní medicíny 2017

17.10.2017

Jaroslav Nunvář (Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol): Evoluce Burkholderia cenocepacia v průběhu chronické plicní infekce u cystických fibrotiků

24.10.2017

Aleš Hampl (Ústav histologie a embryologie, LF MU Brno): Dobro a zlo pluripotence

31.10.2017

Alan Parker (School of Medicine, Cardiff University, Wales): How to train your oncolytic virus (Fotochemie, posluchárna B3, Viničná 7, přízemí vlevo, od 15:00 hodin)

7.11.2017

Andrew Miller (VRI Brno, King's College London, KP THERAPEUTICS Ltd): Being an academic entrepreneur (Fotochemie, posluchárna B3, Viničná 7, přízemí vlevo, od 15:00 hodin)

14.11.2017

Robert Dobrovolný (Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze): Využití indukovanch pluripotentních buněk jako modelů vzácných dědičných poruch

21.11.2017

Daniel Morais (Brazilian Microbiome Project, MBÚ AVČR v.v.i.): How can you expand the microbial universe?

28.11.2017

Tomáš Hron (ÚMG AVČR v.v.i.): Paleovirologie aneb enodgenní retroviry jako genetické fosílie

5.12.2017

Edward Curtis (ÚOCHB AVČR v.v.i): Exploring the functional potential of G-quadruplexes

12.12.2017

Michal Vinkler (Katedra zoologie, PřFUK): Genetická variabilita ptačích Toll-like receptorů: od sekvencí k funkci

19.12.2017

Klára Grantz Šašková (Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK, ÚOCHB AVČR v.v.i): Hledání biologické role proteinu Ddi1

9.1.2018

Rezerva

 

Akce dokumentů