E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Postgraduální studium – nabídka dvou míst

Studium interakce buněk s nanočásticemi (spolupráce laboratoře virologie KGM PřF UK a Biomedicínského centra LF v Plzni UK / Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK)

Publikováno 5.1.2017

Akce dokumentů