E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRámcové požadavky oborových rad

pro studenty doktorského studia
Rozcestník

Bc. a NMgr. studium

Ph. D. studium

 

Rámcové požadavky oborových rad pro studenty doktorských studijních programů zapsaných do studia od akademického roku 2021/2022 jsou vždy součástí individuálních studijních plánů (ISP).
Při generování ISP se použije verze požadavků, která je oborovým radám dostupná na záložce Oborové povinnosti modulu Individuální studijní plán Ph.D. studentů v SIS.

Rámcové požadavky oborových rad pro studenty zapsané do studia v ak. roce:

Akce dokumentů