E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOchrana biodiverzity

.Skupina provádí výzkum zaměřený na populační dynamiku (systémy dravec-kořist a rostlina-opylovač, dlouhodobé trendy početnosti), druhové bohatství ekologických společenstev (vztahy diverzita-stabilita a diverzita-ekologická specializace) a evoluční ekologii (evoluce životních strategií a speciace). Výsledky nacházejí uplatnění v managementu chráněných území, péči o chráněné druhy, adaptaci na dopady současných klimatických změn či při biologické kontrole škůdců. Jako hlavní modelové skupiny slouží terestrické orchideje, mšice, afidofágní hmyz, sladkovodní ryby, ptáci a velcí savci.

Členové:

Jiří Reif
Pavel Kindlmann
Zdenka Křenová
Martin Čech

 

Vybrané publikace:

Akce dokumentů