E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEkotoxikologie dekontaminace a environmentální chemie

.Tématem skupiny je výzkum v oblasti biodegradací organických polutantů. Výzkum je zaměřen zejména na mikrobiální biodegradace persistentních organických polutantů a nově se objevujících mikropolutantů např. endokrinních disruptorů. Výzkum je cílen jak směrem základním, tak směrem aplikovaným. V rámci základního výzkumu jsou objasňovány obecně mikrobiální mechanismy vyskytující se v životním prostředí, které mohou rozkládat tyto cizorodé polutanty. Objasnění těchto mechanismů napomáhá odhadu rizika spojeného s příslušnou kontaminací a osudu polutantu v životním prostředí. V rámci směru aplikovaného lze tyto poznatky cíleně využít při dekontaminacích znečištěných složek životního prostředí v rámci vývoje a optimalizací sanačních biotechnologií. V souvislosti s těmito tématy je problematika řešena na úrovni identifikace participace jednotlivých biodegradativních enzymů, fyziologie produkce těchto enzymů a jejich genové exprese, identifikace transformačních produktů, ekotoxikologie biotransformací, identifikace biodegradativbních mikrobiálních polulací.  apod. Výzkum je výrazně interdisciplinární a tedy zasahuje významně do oblasti environmentalistiky, xenobiochemie, analytické chemie, ekotoxikologie, molekulární biologie, mikrobiologie. Předpkládanými výstupy týmu jsou jak publikace ve vědeckých časopisech, tak ověřené technologie a patenty.

Členové:

 

Vybrané publikace:


Akce dokumentů