E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEnvironmentální technologie

členové:

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, PhD

Mgr. Jana Načeradská, PhD

Výzkumný tým se zaměřuje především na problémy spojené s kvalitou a úpravou pitné vody a nakládáním s odpady.

Výzkum probíhá na pracovišti Ústavu pro hydroynamiku AV ČR v.v.i. Na 
výzkumu spolupracují studenti z oboru Ochrana životního prostředí.

Zaměření výzkumu:

  • Studium složení, struktury a vlastností AOM (Algal Organic Matter – organické látky produkované fytoplanktonem), důležitých z hlediska procesů koagulace, flokulace a adsorpce na aktivním uhlí při úpravě vody.

  • Popis interakcí AOM s koagulačními činidly a povrchem aktivního uhlí a objasnění vlivu reakčních podmínek koagulaci a adsorpci AOM, reakční kinetiku atd.

  • Vliv oxidačních procesů na odstraňování AOM při úpravě vody.

  • Odstraňování mikropolutantů (pesticidů. léčiv apod.) z pitné vody.

  • Vliv přírodních organických látek (huminové látky, AOM) na vlastnosti tvořené suspenze při úpravě vody, studium vlivu chemických (složení a charakter koloidních částic, pH, teplota atd.) a fyzikálních (velikost tečných a adhezních sil, režim proudění atd.) podmínek agregace na charakter vznikajících agregátů (velikost, struktura, tvar, pevnost). Vliv hydrodynamických podmínek (především rychlostního gradientu) na uvedené vlastnosti agregátu ve vztahu k jejich následné separaci.

  • Vznik a možnosti následného zpracování odpadů ze zvláštním zřetelem k některým vybraným skupinám odpadu jako je biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.

Vybrané publikace:

Naceradska, J., Pivokonsky, M., Pivokonska, L., Baresova, M., Henderson, R.K., Zamyadi, A., Janda, V., 2017. The impact of pre-oxidation with potassium permanganate on cyanobacterial organic matter removal by coagulation. Water Research 114, 42-49.

Pivokonsky, M., Naceradska, J., Kopecka, I., Baresova, M., Jefferson, B., Li, X., Henderson, R.K., 2016. The impact of algogenic organic matter on water treatment plant operation and water quality: A review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 46 (4), 291-335.

Pivokonsky, M., Naceradska, J., Brabenec, T., Novotna, K., Baresova, M., Janda, V., 2015. The impact of interactions between algal organic matter and humic substances on coagulation.
Water Research 84, 278-285.

Pivokonský, M., Šafaříková, J., Barešová, M., Pivokonská, L., Kopecká, I., 2014. A comparison of the character of algal extracellular versus cellular organic matter produced by cyanobacterium, diatom and green alga. Water Research 51, 37-46.

Kopecká, I., Pivokonský, M., Pivokonská, L., Hnaťuková, P., Šafaříková, J., 2014. Adsorption of peptides produced by cyanobacterium Microcystis aeruginosa onto granular activated carbon. Carbon 69, 595-608.  

Akce dokumentů