E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum environmentálních forenzních věd

Centrum sdružuje fakultní a mimofakultní pracoviště zabývající se analýzami a výzkumem forenzních metod souvisejících s vyšetřováním kriminality páchané na životním prostředí. V rámci centra probíhá vývoj, standardizace a inovace metod pro praxi forenzního dokazování, především se zaměřením na oblast ochrany ohrožených druhů. Centrum disponuje odborníky ze specifických oblastí biologie, chemie a fyziky a zpracovává v těchto směrech forenzní analýzy, posudky a odborná vyjádření pro potřeby státní správy. Centrum využívá kapacit sdružených pracovišť včetně jejich přístrojového vybavení.

 

Vedoucí centra:

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D.

 

Spolupracující subjekty:

Ústav pro životní prostředí UK Praha – prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D.

Forenzní DNA Servis, s.r.o. – RNDr. Daniel Vaněk, Ph. D.

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR – Ing. Ivo Světlík, Ph. D.

 

Zaměření centra:

  • morfologická identifikace živočišných druhů, včetně determinace částí těl živočichů a výrobků z nich
  • genetické analýzy - druhová identifikace živočišného materiálu, u vybraných druhů individuální identifikace a určení příbuznosti
  • určování stáří živočišného a rostlinného materiálu analýzou 14C a dalších radionuklidů
  • využití gama spektrometrických měření
  • stanovení geografického původu exemplářů pomocí analýz radionuklidů, stabilních izotopů a environmentálních polutantů
  • analýzy pesticidů (včetně karbofuranu)

 

Další spolupracující odborníci:

Ing. Jaroslava Frouzová,  Ph. D. (ÚŽP UK)

Mgr. Kateřina Jandová, Ph. D. (ÚŽP UK)

Mgr. Jitka Kufnerová  (ÚŽP UK, ÚJF AV ČR)

Bc. Vojtěch Valášek (ÚŽP UK, ÚJF AV ČR)

 

Publikace:

Shepherd, C. R., Kufnerová, J., Cajthaml, T., Frouzová, J., Gomez, L. 2020. Bear trade in the Czech Republic: an analysis of legal and illegal international trade from 2005 to 2020. European Journal of Wildlife Research 66: 92; Open Access

 

Aparatura pro grafitizaci vzorků na AMS analýzu 14C

 

Akce dokumentů