E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum environmentálních forenzních věd

Centrum sdružuje fakultní a mimofakultní pracoviště zabývající se analýzami a výzkumem forenzních metod souvisejících s vyšetřováním kriminality páchané na životním prostředí. V rámci centra probíhá vývoj, standardizace a inovace metod pro praxi forenzního dokazování, především se zaměřením na oblast ochrany ohrožených druhů. Centrum disponuje odborníky ze specifických oblastí biologie, chemie a fyziky a zpracovává v těchto směrech forenzní analýzy, posudky a odborná vyjádření pro potřeby státní správy. Centrum využívá kapacit sdružených pracovišť včetně jejich přístrojového vybavení.

forensics.natur.cuni.cz

 

Vedoucí centra:

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D.

Zástupce vedoucího centra:

Mgr. Pavla Říhová

 

Spolupracující subjekty:

Ústav pro životní prostředí UK Praha – prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D.

Forenzní DNA Servis, s.r.o. – RNDr. Daniel Vaněk, Ph. D.

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR – Ing. Ivo Světlík, Ph. D.

 

Zaměření centra:

  • morfologická identifikace živočišných druhů, včetně determinace částí těl živočichů a výrobků z nich
  • genetické analýzy - druhová identifikace živočišného materiálu, u vybraných druhů individuální identifikace a určení příbuznosti
  • určování stáří živočišného a rostlinného materiálu analýzou 14C a dalších radionuklidů
  • využití gama spektrometrických měření
  • stanovení geografického původu exemplářů pomocí analýz radionuklidů, stabilních izotopů a environmentálních polutantů
  • analýzy pesticidů (včetně karbofuranu)

 

Další spolupracující odborníci:

Ing. Jaroslava Frouzová,  Ph. D. (ÚŽP UK)

Mgr. Kateřina Jandová, Ph. D. (ÚŽP UK)

Mgr. Jitka Kufnerová (ÚŽP UK, ÚJF AV ČR)

Ing. et Ing. Anna Kubátová, Ph. D. (ÚŽP PřF UK)

RNDr. Dominika Formanová, Ph. D. (ÚŽP PřF UK)

Mgr. Zdeněk Novák (ÚŽP PřF UK)

 

Publikace:

Shepherd, C. R., Kufnerová, J., Cajthaml, T., Frouzová, J., Gomez, L. 2020. Bear trade in the Czech Republic: an analysis of legal and illegal international trade from 2005 to 2020. European Journal of Wildlife Research 66: 92; Open Access

Kufnerová, J., Pachnerová Brabcová, K., Suchý, V., Ovšonková, Z. A., Frouzová, J., Cajthaml, T., Světlík, I. 2021. Are ivory antiques actually antique? Crime, Law and Social Change ; https://doi.org/10.1007/s10611-021-09963-0

Vaněk, D., Ehler, E., Vaňková, L. 2021. Technical note: Development of DNA quantitation and STR typing systems for Panthera tigris species determination and individual identification in forensic casework. European Journal of Environmental Sciences 11(2): 113–118; https://doi.org/10.14712/23361964.2021.13

Kufnerová, J. 2021. A novel approach of using shed skins of the green tree python, Morelia viridis, for forensic purposes. European Journal of Environmental Sciences 11(2): 107–112; https://doi.org/10.14712/23361964.2021.12

 

Konference:

International Conference of Society for Wildlife Forensic Science - Colorado Meeting 2019, USA, červen 2019; Poster "Radiocarbon Dating Reveals Recent Huge Illegal Trade in „Antique“ Ivory in the Czech Republic"

 

Aparatura pro grafitizaci vzorků na AMS analýzu 14C

 

Akce dokumentů